Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De economie is sterk gekrompen in de eerste helft van dit jaar. Als gevolg hiervan is de schuldquote gestegen van 73,7 procent (december 2019) tot 93,5 procent (juni 2020) van het bruto binnenlands product (bbp).
CBADe Centrale Bank van Aruba (CBA) schrijft dit in de ‘State of the Economy’ over de eerste helft van 2020. In maart kwam het toerisme vrijwel volledig tot stilstand, toen de grenzen werden gesloten. De binnenlandse consumptie liep fors terug. De overheid werd geconfronteerd met veel lagere inkomsten en een sterke stijging van de overheidsuitgaven gerelateerd aan de programma’s voor financiële steun en sociale bijstand.
Aangezien het herstel van de economie zich in zeer traag tempo ontwikkelt, komt de schuldquote aan het einde van dit jaar ruim boven de 100 procent uit.
De publicatie van CBA geeft een overzicht van de lokale en internationale economische ontwikkelingen in deze periode. De binnenlandse hoogtepunten worden hieronder weergegeven, inclusief een samenvatting van de belangrijkste economische indicatoren.
De sterke inkrimping van de economie begon aan het einde van het eerste kwartaal en zette zich door in het tweede kwartaal. ,,De oorzaak hiervan was vooral een significante daling van de inkomsten uit toerisme, als gevolg van de impact van de Covid-19-pandemie. Ondanks de financiële steun en sociale bijstand van de overheid, wezen zowel de consumptie- als investeringsindicatoren op zeer zwakke economische omstandigheden tijdens de eerste twee kwartalen van 2020. Voorlopige schattingen van de bbp-groei op kwartaalbasis wijzen op een achteruitgang van respectievelijk 4,9 procent en 34,6 procent tijdens het eerste en het tweede kwartaal van 2020”, zo analyseert CBA.
Het handelstekort op goederen van Aruba bedroeg 774,8 miljoen florin in de eerste zes maanden van 2020, een vermindering van 22,6 procent vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het kleinere handelstekort vloeide voort uit de sterke daling van de import ten opzichte van de export van goederen. Deze ontwikkeling in de goederenhandel was deels het resultaat van de aanzienlijke afname van economische activiteit en consumptie. Dit hing nauw samen met de ‘shelter in place’-maatregelen en de sluiting van de grenzen, bedoeld om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
De lopende rekening van de betalingsbalans noteerde volgens CBA een tekort van 83,1 miljoen florin in de eerste helft van 2020. ,,Het tekort op de lopende rekening tot op heden liet een flinke daling zien van 333,7 miljoen florin vergeleken met een overschot van. 250,6 miljoen in de eerste helft van 2019. Deze daling was voornamelijk toe te kennen aan een afname van 625,6 miljoen florin van het overschot op de dienstenrekening. Dit was het gevolg van een ongekende terugloop van de inkomsten uit toerisme in verband met de Covid-19 reisbeperkingen”, berekent CBA.
De financiële rekening resulteerde in netto ontvangen krediet uit het buitenland ter waarde van 106,4 miljoen florin in de eerste helft van 2020. Het resultaat op de financiële rekening in de eerste helft van 2020 was voornamelijk gerelateerd aan een netto-instroom van 205,3 miljoen florin aan financiële steun van Nederland aan de Arubaanse regering.
De geldhoeveelheid bedroeg 4.761,5 miljoen florin aan het einde van het tweede kwartaal van 2020, 192,7 miljoen meer dan eind 2019. De uitbreiding van de geldhoeveelheid werd teweeggebracht door een stijging van 255,2 miljoen florin in internationale reserves, die deels teniet werd gedaan door een afname van 62,5 miljoen florin in de netto binnenlandse activa.
De financiële situatie van de overheid (op kasbasis) verslechterde in de eerste zes maanden van 2020, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het financieringstekort van de Arubaanse overheid liep op tot 301,1 miljoen florin in de eerste helft van 2020, vergeleken met een overschot van 54,1 miljoen een jaar eerder. CBA: ,,De verslechtering van de financiële situatie van de overheid was hoofdzakelijk het gevolg van de impact van de Covid-19-pandemie, die forse dalingen in de overheidsinkomsten veroorzaakte bovenop een sterke stijging van de overheidsuitgaven gerelateerd aan de voornoemde financiële steun en sociale bijstand van de overheid. Als gevolg hiervan is de schuldquote gestegen van 73,7 procent (december 2019) tot 93,5 procent (juni 2020).”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).