Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Oppositiepartij AVP vindt dat de jaarrekeningen ‘kunstmatig’ tot stand zijn gekomen, omdat er naar believen met grote posten over de jaargrenzen heen is geschoven. Dat gebeurde overigens ook al toen de groene partij aan de macht was.
jaarrekeningenDe Staten van Aruba bogen zich vrijdag over de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018. Volgens parlementariër Richard Arends (AVP), is het wel vreemd dat die over 2016 voor de tweede keer wordt behandeld. De eerste keer werd die jaarrekening niet goedgekeurd. Hij is het gezeur over de spilzucht van de kabinetten-Mike Eman meer dan zat: ,,In 2014 was het tekort 9,4 procent, omdat we 140 miljoen florin in het ambtenarenpensioenfonds Apfa hadden gestoken. In combinatie met verhoging van de pensioenleeftijd, hebben we zo de pensioenen van de ambtenaren kunnen redden. In de jaren daarna moesten we rekening houden met de financiële normen, die moesten leiden tot een tekort van maximaal 0,5 procent in 2017. Dat betekende 500 miljoen florin bezuinigen in drie jaar.”
Hij brengt in herinnering dat de regering in december 2017, toen het kabinet-Wever-Croes net een maand zat, het tekort kunstmatig heeft opgehoogd met 130 miljoen florin, met instemming van het CAft. Dividenduitkeringen werden doorgeschoven naar het volgende jaar, de verbouwing van het bestuurskantoor werd nog even afgeboekt en het tekort op de AZV, waar nog geen jaarrekening van was, werd alvast opgevoerd.
Arends vindt het opvallend dat de regering in 2020 vol trots wist te melden dat Aruba al sinds 2015 voldoet aan de gestelde normen. Ook bleek dat de schuldpositie nooit de negentig procent heeft bereikt, terwijl dat wel steeds werd beweerd als argument voor allerlei maatregelen, zoals de verdubbeling van de omzetbelasting bbo. ,,Dat blijkt achteraf dus helemaal niet nodig te zijn geweest. Treurig dat er ook nog gemanipuleerd is met de cijfers om een extra lening rond te krijgen.” De oud-minister heeft berekend dat de regering met het gegoochel met cijfers bij elkaar 300 miljoen florin extra ter beschikking heeft gekregen.
De minister van Financiën, Xiomara Maduro, ziet het anders. Uit de jaarrekeningen over de jaren 2016, 2017 en 2018 blijkt volgens haar dat in 2018 aan goederen en diensten 19,4 procent meer is uitgegeven dan in 2017. De regering spendeerde 188,2 miljoen florin, terwijl dat in 2017 nog 168,8 miljoen florin was. In 2016 was het bedrag nog lager, namelijk 162,2 miljoen florin.
Volgens de bewindsvrouw was er extra geld nodig om Serlimar overeind te houden en moest de laatste afbetaling van de overheidsgarantie voor het failliete project Eagle Beach Resort worden betaald. ,,In 2018 zijn we gaan betalen voor de Green Corridor en had DOW extra geld nodig voor de aankoop van terreinen om aanleg van de Watty Vos Boulevard mogelijk te maken. Daarnaast heeft kabinet-Wever-Croes 18 miljoen florin vrijgemaakt voor het fonds dat nodig was voor de bestrijding van de sociale crisis. Al deze incidentele kosten hebben de kosten in dat jaar opgejaagd”, aldus de bewindsvrouw.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.