Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering had het zo slim bedacht: iedereen die in dienst is van een overheidsbedrijf moet 12,6 procent salaris inleveren. Dat geld zou dan in het Fase-fonds gestort worden, ten bate van mensen die vanwege corona hun baan zijn kwijtgeraakt.


overheidsbedrijvenNu blijkt dat veel overheidsbedrijven helemaal geen bijdrage leveren aan Fase of slechts een klein bedrag afstaan. Onlangs presenteerde de minister van Financiën de stand van zaken aan de Staten van Aruba. Uit het aangeleverde staatje blijkt dat slechts zeven van de ruim twintig overheidsbedrijven geld naar Fase hebben gestuurd. Dat zijn AZV, CBA, Setar, SVb, Utilities VKB en WEB.
De onderlinge verschillen zijn enorm. Zo heeft telefoonbedrijf Setar ruim twee miljoen florin afgestaan tussen mei en oktober en Water- en energiebedrijf WEB anderhalf miljoen florin. De Sociale Verzekeringsbank komt uit op een kleine zes ton. De Volkskredietbank, Utilities en ziektekostenverzekeraar AZV hebben tussen de 40.000 en 60.000 florin bijgedragen. Opvallend is dat achter de Centrale Bank het lage bedrag van 7.600 florin prijkt. Omdat daar zo’n honderd mensen werken die gemiddeld in de hogere salarisschalen zitten, vraagt dit bedrag om uitleg. CBA heeft nog niet gereageerd op vragen hierover.
Het bekendmaken van de bedragen heeft nogal wat losgemaakt. WEB heeft vakbond Siwa laten weten te stoppen met de bijdragen aan het hulpprogramma Fase. Sinds mei werd maandelijks een bedrag ingehouden op het salaris van de werknemers. Volgens de directie blijkt dat andere overheidsbedrijven deze solidariteitsheffing helemaal niet afdragen, en daarom stopt WEB er nu mee.
De regering verzocht de overheidsbedrijven in mei van dit jaar om een solidariteitsheffing ten bate van Fase. Dat fonds is bedoeld voor uitkeringen aan mensen die vanwege corona hun baan zijn kwijtgeraakt. Nu WEB niet meer bijdraagt, moet de regering elders geld vandaan zien te halen.
WEB zelf heeft geen geld. Om die reden wordt geen luxe kerstviering georganiseerd. De eindejaarbonussen blijven dit jaar achterwege en een oud en nieuwfeest met een buitenlandse band zit er niet in. De medewerkers krijgen elk een cadeaubon van 500 florin bij wijze van kerstpakket.
Elektriciteitsbedrijf Elmar laat weten zeer solidair te zijn met de mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis. Het personeel levert al maanden 12,6 procent van het salaris in. Omdat de afspraak met de regering is dat het geld voor Elmar is om de financieel moeilijke periode te overbruggen, heeft het bedrijf het geld van de inhoudingen in kas gehouden.
WEB en Elmar hebben zwaar te lijden onder het stilvallen van het toerisme. De (vrijwel) lege hotels en andere bedrijven gebruiken veel minder stroom en water dan normaal, dus hebben de utiliteitsbedrijven relatief weinig inkomsten. Daar komt nog bij dat veel particuliere klanten moeite hebben om hun rekeningen te betalen en dus betalingsregelingen hebben getroffen. Elmar heeft het geld van de solidariteitsheffing dus zelf hard nodig om het hoofd boven water te houden.
Ook veel andere overheidsbedrijven zitten in zwaar weer. Serlimar verkeert in surseance van betaling en Arubus sluit elke maand weer af in de rode cijfers. De staatsbedrijven die te maken hebben met de olieraffinaderij maken vrijwel geen omzet en de problemen bij Post zijn bekend. Het cruisetoerisme ligt plat en het vliegverkeer is nog minimaal, dus ook de autoriteiten die daarmee te maken hebben, hebben weinig inkomsten.
De minister van Financiën is nu aan zet om een plan van aanpak te bedenken dat zorgt voor duidelijkheid en eenduidigheid onder de overheidsbedrijven, Fase van voldoende inkomsten voorziet en tegelijk de overheidsbedrijven niet volledig leegknijpt.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).