Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - In politiek Oranjestad is grote beroering ontstaan over het besluit van de ministerraad om zeven politieke vertrouwelingen van minister Dangui Oduber van Toerisme, Volksgezondheid en Sport (TVS) voor een periode van vijf jaar te benoemen bij Directie Volksgezondheid (DVG).

F17 OPARU statenvragenCandelario ‘Booshi’ Wever, leider van de buitenparlementaire partij UPP, vond de documenten over de benoemingen in zijn brievenbus. Hij ziet in de affaire een bevestiging van wat voormalig minister Marisol Lopez-Tromp eerder dit jaar naar buiten bracht over ‘politieke benoemingen van onbekwame personen die niet presteerden’. Hij vindt het ongehoord dat deze minister dit doet, terwijl de bevolking lijdt onder een pandemie en er zwaar bezuinigd moet worden.

Fractieleider Marlon Sneek van de grootste oppositiepartij AVP noemde het een typisch geval van ‘afscheidbeleid’. Tijdens een persconferentie liet Sneek documenten zien waaruit duidelijk blijkt dat het gaat om ter beschikking van de regering gestelde ambtenaren die tegen een extra vergoeding op het ministerie van TVS werken, voor de duur van het kabinet-Wever-Croes. Nu zijn zeven van hen voor vijf jaar benoemd bij DVG, met behoud van de extra vergoeding.

Wever, oud-bewindsman van Volksgezondheid, stelt dat patiëntenvervoer onder de AZV valt, juist om te voorkomen dat er allerlei vage constructies worden opgetuigd en de zorgkosten uit de hand lopen. ,,Het is wel heel apart dat de directeur van de AZV moet opstappen, nadat hij een contract had afgesloten voor het vervoer van patiënten die anders niet naar medische afspraken kunnen. Nu moet dubbel betaald worden, want er is een contract en zijn deze nieuwe mensen benoemd.”

De betreffende mensen hebben volgens hem niet de vereiste kwalificaties. ,,Er is een hoofd Ouderenzorg benoemd die niets weet van ouderenzorg, terwijl een geschikt iemand wordt gepasseerd. Ook is een hoofd Personeelszaken aangesteld die familie is van een vertrouweling van Otmar Oduber en nu voor Dangui Oduber werkt”, aldus Wever, die ook nog vermeldt dat de regel dat politiek benoemde mensen vertrekken als hun minister vertrekt, nu geschonden wordt, doordat sprake is van benoemingen voor vijf jaar.
Ook fractieleider Sneek stelt dat minister Oduber eerder dit jaar de directeur van de AZV heeft ontslagen, omdat hij na het stoppen van de vergoeding voor zittend patiëntenvervoer, een deal sloot met het bedrijf Light Life voor transport van patiënten die anders niet naar hun dialyse of een andere medische afspraak zouden kunnen komen. ,,De directeur had daarvoor een goede prijs bedongen, maar moest dit bekopen met ontslag, tegen een forse ontslagvergoeding. Nu blijkt dat de minister met politieke vriendjes een duurdere oplossing heeft bedacht. Dit kost de bevolking miljoenen.”

Sneek is ook bang dat de patiënten nu zijn overgeleverd aan mensen die geen opleiding of ervaring in de zorg hebben. ,,Wat gebeurt er als iemand onderweg ziek wordt?” Hij illustreert dit argument door aan te wijzen dat het besluit van de ministerraad gaat over onder andere een persoon die werkt als bewaker en bode. ,,Wat de minister hier doet is illegaal. De benoemingen kloppen niet en hij organiseert gewoonweg een nieuwe dienst, namelijk patiëntenvervoer, binnen DVG.”

De AVP vindt het kwalijk dat ambtenaren over de hele linie 12,6 procent van hun salaris moeten inleveren en dat een groep politieke vrienden via deze constructie voor vijf jaar juist extra gaan verdienen, doordat hun ter beschikkingstoeslag intact blijft. ,,Dit is gewoon diefstal van het volk, kort voordat met veel bombarie de overeenkomst met Nederland is getekend, inclusief de belofte voor bezuinigingen.”

Sneek vindt het een groot probleem dat de premier verklaart dat de overheid moet bezuinigen en alle ambtenaren daarom nog zeker een jaar 12,6 procent moeten inleveren, terwijl een minister dit soort benoemingen regelt. ,,Dit is een typisch geval van afscheidbeleid. Blijkbaar moeten deze mensen weer campagne voeren. Voor ons is dit niet acceptabel.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).