Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering van Aruba is al voortvarend van start gegaan met de implementatie van het masterplan ‘Herpositionering van de richting van Aruba’. Op 16 november 2020 publiceerde de regering het masterplan, dat deel uitmaakt van het landspakket Aruba, zoals vorige week overeengekomen met Nederland.

Aruba Bestuurskantoor1Het masterplan is volgens minister-president Evelyn Wever-Croes tot stand gekomen dankzij de onvermoeibare inzet van meer dan 125 professionals uit zowel de publieke als private sector die hun kennis en expertise deelden tijdens meer dan 175 sessies om een plan te maken voor een veerkrachtige toekomst voor Aruba.

Er zijn vijf versnellende projecten die in aanmerking komen voor implementatie. Een voorbeeld is de recente introductie van het Fiscaal Noodplan 2020 - deel 2, dat bedrijven een steun in de rug geeft. Het fiscale hervormingsteam voert momenteel de hervormingen uit en neemt de nodige stappen om het volledige pakket in de komende jaren te realiseren.

Met betrekking tot de hervorming van het arbeidsrecht is het tripartiete proces gestart waarin verschillende onderwerpen worden besproken over de herziening en modernisering van de wetten. Het implementatieteam werkt aan een database die een beter overzicht geeft van de arbeidsmarkt om de afstemming tussen werknemers en werkgevers te verbeteren.

De bureaucratische trajecten en vernieuwing van de wetgeving zijn in uitvoering, met speciale aandacht voor het herzien van de vergunningsverordening om deze efficiënter te maken. Dit zal leiden tot versnelde duurzame economische ontwikkeling. Daarnaast werken ze aan een complete kaart van het wetgevingsproces om knelpunten te identificeren en weg te werken en deze processen te versnellen en versterken.
De e-Overheid bevindt zich volgens de premier al in de laatste fase. ,,Er is begonnen met de implementatie van het interoperabiliteitsplatform. Dit maakt het mogelijk om overheidsgegevens uit te wisselen, de ervaring van de burger te vergemakkelijken en de transparantie te versterken.”

Alle versnellende projecten sluiten aan op het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Hiervoor hebben verschillende werkgroepen afspraken gemaakt om de inspanningen in het kader van de Duurzame Doelen van de Verenigde Naties (SDGs) te coördineren.

De uitbreiding van het masterplan is in overeenstemming met het Arubaanse landspakket dat met de Nederlandse regering is overeengekomen.

ndanks het feit dat de onderwerpen in het masterplan grondiger zijn aangepakt dan die in het Landspakket, benadrukt de regering dat de hoofddoelen volledig op één lijn liggen en dat de acties afgestemd worden met de implementatieteams.

,,Dit is pas de eerste fase van de uitbreiding, aangezien het masterplan verder zal evolueren op basis van overleg met de partners uit de verschillende sectoren. In afwachting van de volgende fase deelt de regering van Aruba het plan met de Arubaanse gemeenschap om het inclusieve proces te versterken”, aldus Wever-Croes.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).