Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba en Nederland hebben na vier maanden onderhandelen een politiek akkoord getekend over de Nederlandse miljoenensteun aan het eiland.
aruakkoordHoeveel het eiland gaat krijgen, blijft afhankelijk van hoe snel Aruba de hervormingen uitvoert. ,,Het echte werk, die hervormingen gaan invullen, dat gaat nu pas beginnen. Het traject is nog niet afgerond”, benadrukt staatssecretaris Raymond Knops bij de ondertekening in Den Haag.
Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk schrijft dat Aruba direct een renteloze lening krijgt van 209 miljoen florin (105 miljoen euro), zodat de overheid in ieder geval de salarissen van ambtenaren kan betalen alsook loonsubsidies en speciale corona-werkloosheidsuitkeringen (Fase). Ook is Nederland bereid om schulden die Aruba al heeft volgend jaar en het jaar erop te herfinancieren tegen een lagere rente, wat 80 miljoen florin bespaart. Tot 2025 zal Nederland bijna 17,9 miljoen euro lenen om de Arubaanse rechtsstaat te versterken.
Maar met de grote kanttekening: als Aruba zich niet aan de afspraken houdt die nu in het akkoord zijn gemaakt, dan hoeft het eiland niet te rekenen op verdere Nederlandse steun. Staatssecretaris Knops benadrukt dat die afspraken ‘vrijwillig’ tussen beide landen zijn gemaakt. Nu sluit de premier zich aan bij het verhaal van Knops dat als Aruba zich maar aan de afspraken houdt met Nederland, Aruba zelf de autonomie in de hand houdt. ,,Het is in onze handen om de juiste dingen te doen en te voorkomen dat we in dit soort disputen en geschillen vervallen en dan hebben wij als Aruba altijd het laatste woord.”
Belangrijke vraag bij dit akkoord dat voor zes jaar geldt, is echter of het ook houdbaar blijft volgend jaar met de verkiezingen in Nederland (maart) en vervolgens in Aruba (september). Wat als de regeringen wisselen? Bovendien is er op Aruba al sociale onrust over de hervormingen.
Aruba moet nog meer gaan bezuinigen op de overheid. Dat is al jaren uitgesteld omdat Arubaanse bestuurders uit ervaring weten dat dit tot grote sociale onrust (onder meer stakingen) leidt. Ook blijven de bezuinigingen op de zorg, die onder Nederlandse druk zijn doorgevoerd, van kracht.
Toch zeggen beide bestuurders te hopen dat het akkoord op de steun van niet alleen het Arubaanse kabinet kan rekenen, maar ook van het parlement, vakbonden en iedereen die verantwoordelijkheid heeft op het eiland.
,,Ik reken erop dat ook na een regeringswissel dit soort afspraken gerespecteerd worden. Het zijn geen linkse, rechtse of wat voor politieke partijvoorkeur afspraken. Het zijn afspraken waar alle economen het over eens zijn, dat het de goede dingen zijn om te doen”, vindt Knops.
,,Deze steun is in het belang van het land. Ik denk niet dat er een regering komt, die op een gegeven moment zal zeggen: dat geld hebben we niet meer nodig, we willen niet meer voldoen aan de afspraken. Misschien wel als er goud wordt gevonden of zo, maar dat voorzien wij vooralsnog niet”, aldus Wever-Croes.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.