Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De overeenkomst tussen Nederland en Aruba die vrijdag werd ondertekend houdt in dat Aruba een lening van 209 miljoen florin krijgt als liquiditeitssteun. Nederland heeft ook aangeboden om de komende twee jaar vervallende leningen te herfinancieren en te investeren in de rechtsstaat.

ArubaMet de nieuwe overeenkomst breekt volgens staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden een nieuw hoofdstuk aan van vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen. Het Nederlandse kabinet is in ruil voor hervormingen bereid om op meerdere terreinen te investeren in de ontwikkeling van Aruba. Als Aruba hiertoe een verzoek doet, zal het kabinet in 2021 een lening verstrekken met een hoofdsom van 177 miljoen florin en in 2022 een lening met een hoofdsom van 346 miljoen. Dit geld is exclusief bestemd voor het herfinancieren van vervallende leningen op de internationale geldmarkt. De condities voor beide leningen zijn een vast rentepercentage van twee procent en een looptijd van zeven jaar met halfjaarlijkse aflossingen na twee jaar. Aruba realiseert hiermee gedurende de looptijd van de lening een rentelastenverlichting in de orde van grootte van 82 miljoen florin ten opzichte van marktfinanciering.

Het Nederlandse kabinet is tot slot van oordeel dat een functionerende rechtsstaat voorwaarde is voor economische ontwikkeling, bijdraagt aan houdbare overheidsfinanciën en toeziet op de rechtmatigheid van bestedingen. Daarom stelt Nederland structureel middelen beschikbaar voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Aruba. Zo zal er structureel een bedrag oplopend tot 9,3 miljoen euro vrijkomen voor nadere ondersteuning door de Koninklijke Marine en de douane bij de versterking van het grenstoezicht.

De middelen voor de Kustwacht Caribisch Gebied zijn al vrijgekomen met het akkoord van Curaçao en dienen ook ter versterking van de maritieme grenzen van Aruba. Verder stelt het kabinet structureel extra middelen beschikbaar voor de versteviging van de strafrechtketen op Aruba, oplopend tot jaarlijks 7,7 miljoen euro. Aanvullend is er structureel 0,8 miljoen euro bestemd om de Arubaanse militie van Defensie te professionaliseren en om te investeren in het Sociale Vormingstraject, waarbij Defensie met medewerking van Aruba de kans biedt aan jongeren om te resocialiseren.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).