Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,De regering van Aruba vindt na de laatste wijzigingen in het voorwaardenpakket, dat de voorwaarden meer gebalanceerd zijn. Daarom is de regering voornemens om de voorwaarden te accepteren.” Dat verklaarde premier Evelyn Wever-Croes over de onderhandelingen met Nederland.
arulening,,Er is geen ruimte meer om aanpassingen aan te brengen in de teksten. Nu wordt ook in de wet opgenomen dat de autonomie van ons land wordt gewaarborgd. Daarom denk ik dat de weerstand minder is. De oppositie beschuldigt ons dat wij de autonomie van Aruba inleveren. Ik zie dat anders. Om uit deze crisis te komen hebben wij hulp nodig. Financiering door Nederland van de liquiditeitsbehoefte gedurende de coronacrisis tegen nul procent rente, herfinanciering van de leningen die in 2021 en 2022 vervallen tegen twee procent, steun met investeringen en hervormingen, zodat wij Aruba weerbaarder kunnen maken. Naar mijn mening komen we er zo sterker uit, met een sterkere economie en sterkere autonomie”, aldus Wever-Croes. Dit heeft zij ook in een brief aan de Staten en aan de stakeholders medegedeeld. De premier benadrukt dat er nog geen akkoord ligt. ,,Eerst wil ik de gevoelens van de Staten polsen, en dan kunnen wij zeggen dat we zover zijn.”
,,We hebben niet alles bereikt wat we wilden, maar kunnen hiermee leven. Wat ons betreft zijn we klaar om de overeenkomst met Nederland te tekenen.”
Dat zei minister-president Evelyn Wever-Croes gisteren tijdens een persconferentie.
De bewindsvrouw benadrukte dat de regering er alles aan heeft gedaan om overeenstemming te bereiken. ,,Ik kan melden dat we drie grote veranderingen hebben bereikt, die essentieel waren voor de regering om het steunpakket te kunnen accepteren.” Wever-Croes vertelde dat niet langer gesproken wordt over een derde en vierde tranche, maar over steun tot en met december van dit jaar. ,,Zo vermijden we discussies zoals begin september plaatsvonden. We praten nu over een steunpakket waarin de bedragen uit de derde en vierde tranche gecombineerd worden, met aftrek van het geld dat Aruba op de lokale markt heeft geleend.” Bij elkaar gaat het om een bedrag van 209 miljoen florin.
De tweede aanpassing heeft te maken met het toezichtsorgaan. ,,Er wordt een nieuw lid toegevoegd dat als specifieke taak heeft om erop toe te zien dat het toezichtsorgaan zich geen autoriteit toe-eigent die toebehoort aan de regering of de Staten van Aruba. Op deze manier wordt de autoriteit van het Land Aruba gewaarborgd”, legde de premier uit.
De derde aanpassing houdt in dat over drie jaar een evaluatie plaatsvindt, die de mogelijkheid biedt om veranderingen door te voeren voor de drie volgende jaren.
De regering heeft de tekst van de overeenkomst gistermiddag besproken met het parlement. Zonder toestemming van de Staten van Aruba, kan de premier immers het land niet binden. Voor vandaag staat een presentatie aan de sociale partners op het programma. Vrijdag is er een vergadering van de Rijksministerraad, die uiteindelijk groen licht moet geven voor de liquiditeitssteun.
De uitlatingen van de premier hebben in Den Haag geleid tot gefronste wenkbrauwen. Volgens Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt er nog geen overeenkomst: ,,Vanochtend heeft minister-president Wever-Croes tijdens een persconferentie aangekondigd dat de onderhandelingen zijn afgerond. Dat wekt de indruk dat er een akkoord is bereikt, zo blijkt ook uit persvragen vanuit Aruba. Dat is niet zo: de laatste punten moeten nog worden afgerond en het is pas klaar als het klaar is.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.