Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Premier Evelyn Wever-Croes heeft woensdag de ministeriële beschikking ondertekend waarin de procedure van uitgifte van overheidsterreinen in erfpacht en huurgrond wordt gedepolitiseerd.

aruterreinen,,Ik draag integriteit en bestrijding van corruptie zeer hoog in het vaandel, en daarom heb ik deze beslissing genomen”, aldus de premier.
Zij heeft deze bevoegdheid, die al jaren bij de minister ligt, gemandateerd aan de directeur van de Directie Infrastructuur en Planning, onder gelijktijdige invoering van stringentere interne controle op het proces. Er zal worden uitgegaan van een ‘vierogenprincipe’, met andere woorden, de beslissingen worden niet door een persoon alleen genomen, maar altijd door ten minste twee personen.
De premier gaf aan dat Aruba al enige tijd wordt geteisterd door corruptieschandalen rond het ministerie van Infrastructuur. ,,Momenteel lopen twee strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie bij het uitgeven van overheidsterreinen, ‘Avestrus’ (struisvogel), ‘Flamingo’, en wie weet, binnenkort ‘Pauwis’ (pauw), naar de ex-ministers die belast waren met het ministerie van Infrastructuur.” Er wordt onderzocht in hoeverre de ex-ministers zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, het aannemen van steekpenningen, misbruik van hun functie, deelneming aan een criminele organisatie, en witwassen. De onderzoeken draaien om de uitgifte van terreinen door de ex-ministers aan tussenpersonen binnen hun kring, die de terreinen vervolgens direct en tegen miljoenen winst doorverkopen.

,,Het wordt tijd om deze periode af te sluiten, en daarom was mijn eerste beslissing als minister belast met Infrastructuur, het depolitiseren van de processen, zodat er geen sprake meer kan zijn van politieke inmenging. Ik heb een bezoek gebracht aan de directie, om zelf met de medewerkers en de staf te spreken. De meesten werken daar al lange tijd, en lijden ook onder deze situatie. Hopelijk is het mij gelukt om hun moed te geven om met meer animo het werk uit te voeren, nu zij zelf de verantwoordelijkheid dragen. Een ander voordeel is dat de uitgifte van overheidsterreinen nu efficiënt kan verlopen, wat ten goede komt aan de economische ontwikkeling die Aruba zo hard nodig heeft. Integriteit is zeggen wat je gaat doen, en doen wat je zegt. Dit is daar een voorbeeld van, en mijn hoop is dat ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Aruba verdient een integere regering, daar sta ik voor”, aldus Wever-Croes die sinds vorige week belast is met het ministerie van infrastructuur.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).