Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Gistermorgen rond 1.30 uur hebben de Staten van Aruba de aanvullende begroting voor het dienstjaar 2020 goedgekeurd. Het wetsvoorstel werd goedgekeurd met twaalf stemmen voor en zes tegen.

arubegrotingDe regeringspartijen en onafhankelijk Statenlid Daphne Lejuez stemden voor. Oppositiepartij AVP stemde met zes leden tegen. Drie AVP’ers ontbraken tijdens de stemming.
De vergadering was maandag om 9.00 uur begonnen. Na de middag werd het beraad afgebroken vanwege het gebrek aan quorum. Toen Ricardo Croes (RED) de zaal verliet waren er nog maar tien parlementariërs aanwezig. Er moeten er elf aanwezig zijn voor een geldige vergadering. Zodoende moest Statenvoorzitter Juan ‘Ady’ Thijsen schorsen bij gebrek aan quorum. Saillant detail is natuurlijk dat Thijsen nog maar een paar weken geleden in een soortgelijke situatie de stemming over de motie van wantrouwen tegen Marisol Lopez-Tromp liet doorgaan en volhield dat die op legale wijze was aangenomen. Later trok hij de motie alsnog in.

Uit de stukken en de toelichting van de regering bleek dat het land er beter voorstaat dan tot nu toe werd aangenomen. Eerdere prognoses wezen op een tekort van 1,4 miljard florin, dat in principe van Nederland wordt geleend. Uit de jongste cijfers blijkt dat de overheid meer geld heeft binnengekregen dan begroot, waardoor het tekort uitkomt op 1,2 miljard florin.
,,Het was een lange vergadering, maar ik ben blij met het resultaat”, zei minister-president Evelyn Wever-Croes na afloop tegen 24ORA. ,,Het is een opluchting dat we nu groen licht hebben om verder te gaan met de steunprogramma’s Fase, salarissubsidie en de ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven.” De bewindsvrouw is blij dat het financiële resultaat van het land beter blijkt te zijn dan verwacht. ,,Dat betekent dat de nood minder hoog is. De regering heeft gekort op de uitgaven met ongeveer 300 miljoen florin, maar de uitdagingen blijven gigantisch.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).