Al het nieuws


Van onze correspondent

Oranjestad - De twee recent uitgegeven obligatieleningen hebben respectievelijk 100 miljoen florin en 40,3 miljoen dollar opgebracht.

arubafinancienVolgens de minister van Financiën, Xiomara Maduro, brengen deze leningen de waarde van de florin niet in gevaar.
De bewindsvrouw bevestigde dat al het geld is geleend ‘van lokale mensen die Aruba graag willen helpen’. Ze vertelde verder dat de regering niet van plan is om nog meer geld op deze manier op de lokale markt te lenen. ,,Als het zover komt dat er nog steeds geen geld uit Nederland is gekomen en we dringend financiering nodig hebben, zullen we andere vormen zoeken, zoals onderhandse leningen. Hoe het ook zij, de schuld van Aruba neemt toe, de komende tijd.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.