Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De Arubaanse regering is niet gediend van het publiekelijke commentaar van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de binnenlandse lening waaraan momenteel wordt gewerkt. Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes en Financiënminister Xiomara Maduro slaat de bewindsman de plank op een aantal punten flink mis.

F17 OPARU MinPresAfgelopen vrijdag gaf het ministerie van BZK een persverklaring uit over de obligatielening in twee delen die het Land wil uitgeven. De twee Arubaanse bewindslieden schrijven in een even publiekelijk commentaar het volgende: ,,Allereerst dient aangegeven te worden dat het dus niet gaat om 400 miljoen florin, zoals foutief in de verklaring wordt aangegeven, maar van 60 miljoen florin en 60 miljoen dollar.

Hiermee klopt dus de renteberekening die door BZK gebruikt wordt ook niet. Dus geen extra 21 miljoen aan jaarlijkse rentekosten en ook geen 1.400 florin aan extra lasten voor elke burger. Ook wordt betoogd dat tussentijdse aflossing nodig zal zijn om de schulden omlaag te krijgen. Dit kan voor een autolening of hypotheek kloppen, maar voor een Land geldt dat de enige manier om schulden te verlagen is om meer inkomsten te hebben dan uitgaven. Overschotten dus. Tussentijds aflossen klinkt mooi, maar heeft geen nut zolang er geen overschotten zijn. Met overschotten op zak kun je pas echt gaan aflossen.”

Ook betoogt Knops dat met deze leningen de schuldquote omhoogschiet naar 127 procent en stelt hij gekscherend dat het kabinet in een wedstrijd verwikkeld zou zijn om een plaats in de top 10 van de landen met de meeste schulden. ,,Hier dient gezegd te worden dat het Land ook met Nederlandse leningen op precies dezelfde schuldquote en -stand zal belanden. Dus het maakt eigenlijk voor de schuldquote volstrekt niet uit waar de lening vandaan komt. De enige manier dat de schuldquote niet zal toenemen is indien Nederland over zou gaan op schenkingen, wat tot vandaag, in tegenstelling tot het geval van Italië en Spanje, niet bespreekbaar is. Uit deze verklaring blijkt dat BZK nogal moeite heeft onderscheid te maken tussen de termen ‘schuld’ en ‘lening’. Een lening is een schuld, maar niet alle schulden zijn leningen. Dit betekent dat, zelfs zonder het aantrekken van leningen, de schuldstand en de schuldquote dit jaar zullen stijgen. Dit omdat dit jaar, zoals bekend, de uitgaven op de begroting fors meer zijn dan de inkomsten. Dit is zo omdat het kabinet probeert de economie op poten te houden”, aldus Wever-Croes en Maduro.

Tenslotte wordt Aruba verweten niet met BZK te praten, maar dat publiekelijk over BZK te doen. ,,Dit is nogal ironisch omdat juist met deze persverklaring voor de derde keer (de eerste keer door de Vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad via een openbare toespraak, de tweede keer door de staatssecretaris in een persconferentie en de derde keer via deze persverklaring) door BZK publiekelijk over Aruba gesproken wordt zonder vooraf met Aruba te hebben gepraat”, aldus de bewindsvrouwen, die haar pittige reactie besluiten met de mededeling dat Aruba in ieder geval bereid is om in alle openheid de dialoog met BZK aan te gaan om tot daadwerkelijke consensus te komen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).