Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Politici worden beschouwd als de meest corrupte groep mensen. De bevolking denkt dat dit alleen maar erger wordt.
surveyDe Centrale Bank van Aruba (CBA) publiceerde deze bevindingen in haar Rapport Corruptieonderzoek 2019. Dit rapport presenteert de belangrijkste bevindingen van het Corruptieonderzoek 2019, uitgevoerd door CBA. Het belicht de perceptie van inwoners over de staat van corruptie, hun ervaring met omkoping in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête, en hun mening over hun eigen rol en over anticorruptiemaatregelen.

Het terugdringen van corruptie op Aruba heeft hoge prioriteit voor CBA, omdat corruptie verstrekkende negatieve economische en sociale gevolgen heeft die CBA zouden kunnen verhinderen haar missie te vervullen. Verschillende internationale organisaties, zoals Transparency International, voeren regelmatig onderzoeken uit naar de mate van corruptie in verschillende landen. Aangezien Aruba geen deel uitmaakt van deze internationale onderzoeken en er bijgevolg geen belangrijke gegevens over corruptie beschikbaar zijn, voert CBA het corruptieonderzoek sinds 2018 uit.

De onderzoeksresultaten van 2019 laten zien dat een grote meerderheid van de respondenten dacht dat corruptie wijdverbreid was en toenam. Bovendien werden politici gezien als de meest corrupte groep in de samenleving, terwijl de regering slecht werd beoordeeld in haar inspanningen om corruptie te bestrijden. De resultaten toonden ook aan dat het omkopingspercentage op Aruba laag is in vergelijking met geselecteerde Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, wat impliceert dat maar weinig mensen die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek toegang hadden tot geselecteerde openbare diensten, smeergeld hebben betaald. Toch gaf iets minder dan een vijfde van de respondenten aan iemand te kennen die steekpenningen had betaald. Een grote meerderheid was het ermee eens dat gewone mensen het verschil kunnen maken in de strijd tegen corruptie, terwijl respondenten aangaven dat de belangrijkste reden om geen melding te maken van corruptie is dat mensen bang zijn voor de gevolgen. Ook vond een grote meerderheid dat de invoering van een gedragscode voor ministers en parlementsleden noodzakelijk is. 
www.cbaruba.org


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.