Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Aruba Hotel & Tourism Association, Aruba Trade & Industry Association en de Kamer van Koophandel dringen er bij de regering op aan de financiële steun van Nederland te accepteren en de voorwaarden dan maar te slikken.

ARUBA,,We uiten hierbij gezamenlijk onze zorg voor de dreigende ramp voor ons eiland, indien een overeenkomst met Nederland niet snel bereikt wordt”, schrijven de drie organisaties in een open brief aan minister-president Evelyn Wever-Croes.

Aruba heeft zeker nog 682,4 miljoen florin nodig voor 2020 en 579 miljoen in 2021. Meer middelen zijn nodig voor dringende investeringen en economisch herstel. Zonder leningen voor 1,26 miljard florin, kan de regering van Aruba de werknemers of de financiering van de programma's in de komende anderhalf jaar, met inbegrip van SVB en AZV, niet betalen. ,,Commerciële activiteit levert geld op voor de overheidsbegroting. Zonder betekenisvol economisch herstel van de crisis heeft de overheid onvoldoende inkomen. Substantieel economische herstel wordt niet verwacht voor 2023. De lokale economie blijft kunstmatig overeind met een aantal fiscale regelingen en loonsubsidies, in aanvulling op noodhulp aangeboden door banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen Zoals de regering heeft uitgelegd is Nederland de enige geloofwaardige bron voor de benodigde leningen. Deze leningen kunnen niet op de lokale of internationale markt worden verkregen. Het doel van de voorwaarden vastgesteld door Nederland is om een verbeterde structuur op Aruba te creëren, zodat het eiland in een betere positie komt om om te gaan met de financiële crisis. Het gaat om een overgangsperiode van ongeveer zes jaar waarin Aruba's financiële, justitiële en onderwijssystemen worden versterkt en een meer robuuste en veerkrachtige economie kan opbloeien. Een nieuwe Koninkrijksentiteit zal zorgen voor technische en financiële bijstand en houdt toezicht op de inspanningen om te zorgen voor de voltooiing van de overgang. Aan het einde van een succesvolle overgang heeft Aruba haar autonomie versterkt verkeert in een betere positie.”

De organisaties brengen in herinnering dat het Amerikaanse Marshallplan na de tweede Wereldoorlog gepaard ging met substantiële Amerikaans inbreng. ,,Zonder hulp is het onmogelijk om de economie op gang te houden en kan de overheid haar ambtenaren niet betalen. De aantallen faillissementen en werkelozen zullen enorm zijn en dan blijft er geen andere weg over dan dat Nederland het landsbestuur overneemt, zoals dat ook op Sint Eustatius is gebeurd.

,,Aruba mag van geluk spreken dat het de mogelijkheid heeft om hulp te krijgen van het financieel sterke Nederland tijdens één van de ergste wereldwijde crises uit de geschiedenis. Naar onze mening zal het kiezen voor een lening en voldoen aan de voorwaarden Aruba in een betere positie brengen om te kunnen herstellen en zelfs sterker tevoorschijn te komen uit deze crisis, ondanks een pijnlijke overgangsperiode waarin onze politieke autonomie tijdelijk wordt aangetast.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.