Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - ,,Het is helemaal niet zo dat de overheid Serlimar 72 miljoen florin schuldig is. Die conclusie slaat de plank volledig mis.”

serlimarMinister Xiomara Ruiz-Maduro ergert zich aan de conclusies van het onderzoek, gedaan door Grant Thornton, waarin gesuggereerd wordt dat Serlimar 72 miljoen tegoed heeft van de overheid en daarom in financiële problemen verkeert.

Serlimar verkeert sinds enkele maanden in surseance van betaling. De bedoeling daarvan is om het bedrijf tijd te geven om financieel orde op zaken te stellen. Grant Thornton werd ingehuurd om een analyse te maken van de situatie. In het rapport komt naar voren dat Land Aruba een schuld zou hebben bij Serlimar.

Volgens Ruiz-Maduro verleent Serlimar bepaalde diensten en wordt daarvoor betaald via een dienstverleningsovereenkomst (DVO). ,,Het verschil waar Grant Thornton het over heeft, zit in het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs van Serlimar en de afspraken die vervolgens zijn gemaakt. Serlimar wordt niet gesubsidieerd door het land, maar verleent diensten tegen betaling. Er is dus geen sprake van een landsbijdrage.”

De bewindsvrouw betreurt het dat Grant Thornton niet de moeite heeft genomen met haar Bureau of directie Financiën te checken hoe een en ander in elkaar steekt. ,,Er is alleen gekeken naar wat in de administratie van Serlimar te vinden was. Het was een goed idee geweest om onze visie op de zaak aan te horen.”

Het rapport is overigens ook niet aan de regering aangeboden. Toen de Financiënminister er in een vergadering naar vroeg, werd haar meegedeeld dat het exclusief voor Serlimar is gemaakt en dat Grant Thornton een boete zou kunnen opleggen als het in andere handen terecht zou komen.

Uit een betaaloverzicht van Directie Financiën blijkt dat alle rekeningen aan Serlimar zijn betaald. Voor dit jaar gaat het tot nu toe over een bedrag van 17,3 miljoen florin, van de 21,6 miljoen die is overeengekomen voor het hele jaar. Omdat de directie van Serlimar begin dit jaar al zag aankomen dat het bedrijf geld tekort zou komen, stemde het parlement in om de vuilnisophaler 6,5 miljoen florin extra toe te kennen. Volgens Ruiz-Maduro gaat dat niet door, omdat daarvoor een begrotingswijziging nodig is.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.