Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De Aruba Off-Road Foundation (AOF) overlegt met haar leden over het aanspannen van een rechtszaak. Inzet daarvan zou zijn om mogelijk te maken dat tours met dit soort voertuigen onder voorwaarden worden toegestaan in natuurgebieden.

aruoffroadEerder dit jaar heeft AOF een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank voor een kort geding tegen de Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA) en de regering van Aruba, in deze zaak vertegenwoordigd door de minister belast met milieuaangelegenheden (GoA). De eis was om de uitvoering te stoppen van de beleidsnota van FPNA. Daarin wordt een verbod ingevoerd op ATV’s en UTV’s voor alle gebieden onder FPNA-beheer. Ten aanzien van GoA was de eis om dit beleidsdocument niet goed te keuren voor de nieuw aangewezen zestien natuurgebieden zonder voorafgaand overleg met de stichting AOF. Op vrijdag 14 augustus 2020 heeft de rechtbank het verzoekschrift afgewezen.

Daar was het bestuur van AOF niet blij mee, zo schrijven ze in een persbericht. ,,Het is geen geheim dat de toeristenindustrie van Aruba sterk is beïnvloed door de sluiting van de grenzen vanwege Covid-19. Tijdens deze lockdown waren onze leden niet in staat om inkomsten te genereren. Het voortbestaan van de bedrijven en de banen die deze bedrijven bieden hing in hoge mate samen met de opening van de grenzen en de reizen naar een van de meest geadverteerde locaties op Aruba, Arikok National Park. De meest verkochte tour voor de leden van de Foundation is de tour per ATV of UTV naar Conchi, het natuurzwembad in Parke Arikok, dat al jaren op internationale markten agressief wordt gepromoot door Aruba Tourism Authority. Zonder de mogelijkheid van deze tour blijft de belangrijkste zorg voor AOF de zeer reële dreiging om personeelsleden naar huis te sturen zonder salaris of baan.”

Hoewel AOF het besluit van de rechter om de natuurreservaten te beschermen begrijpt, is haar doel naar eigen zeggen altijd geweest om het gebruik van voertuigen zoals ATV’s en UTV’s te reguleren, wat zou bijdragen aan het behoud van natuurreservaten. ,,AOF betreurt dat FPNA en de minister van Milieuzaken niet bereid waren om met ons samen te werken aan dit doel. De stichting had gehoopt dat de minister van Milieuzaken als intermediaire partij zou zijn opgetreden om tot een oplossing te komen voor een mogelijk gereguleerde ‘uitfaseringsperiode’ waar alle partijen baat bij zouden hebben gehad, zeker gezien het aantal banen.” AOF wijst ook nog op het economische voordeel dat nu is gegeven aan bedrijven die jeeptours exploiteren, die nog steeds Parke Arikok en Conchi kunnen bezoeken.

Veel leden van de stichting zijn niet in staat geweest inkomsten te genereren sinds de grenzen zijn geopend en hebben hun laatste financiële middelen uitgegeven aan het kort geding in de hoop dat ze nog steeds in staat zijn om te herstellen van de financiële impact van de Covid-19-crisis. De stichting is op dit moment in overleg met haar leden om de mogelijkheid van een procedure (‘bodemzaak’) te beoordelen. ,,In de tussentijd blijft AOF pleiten voor veiligheid en duurzame praktijken.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.