Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Land Aruba mag de vuilverbrander op stortplaats Parkietenbos niet langer gebruiken, zolang er geen hindervergunning voor is. Als de vergunning is afgegeven, mag de verbrander alleen worden gebruikt bij aflandige wind en moeten omwonenden met een rode vlag worden gewaarschuwd als het apparaat in werking is.

parkietenbosDit goede nieuws had de rechter gisteren voor Anouk Balentina. Deze omwonende van de stortplaats vecht al jaren tegen de overlast door het verbranden van afval. Hoewel de overheid gestopt is met het verbranden van huisvuil en bedrijfsafval, is er vaak brand op de stortplaats, al dan niet expres aangestoken. Op de vuilnisbelt ontstaan als gevolg van rottingsprocessen en ondergrondse methaanvorming regelmatig branden die gepaard gaan met heftige rookontwikkeling.

Sinds kort staat er een vuilverbrander voor het verbranden van vervuild slib, dode dieren en ziekenhuisafval. Volgens de autoriteiten gaat het om een proef, maar er is geen hindervergunning voor verstrekt. Balentina spande een rechtszaak aan om het ding stil te laten zetten. Ze vreest voor nog meer gezondheidsschade voor omwonenden.

De rechter besloot een kijkje te gaan nemen en bezocht Parkietenbos om de verbrandingsoven in werking te zien. In zijn afweging gaf de rechter aan dat op Aruba het grootste deel van het jaar een noordoostpassaat waait, die de rook naar de zee blaast. ,,Zolang de wind waait zoals die doorgaans behoort te waaien, is er geen sprake van hinder of gevaar voor de gezondheid van Balentina en haar gezin”, aldus de rechter. Gedurende een deel van het jaar komt het voor dat de wind niet aflandig is of helemaal niet waait. Het Land heeft toegezegd in die periodes geen openluchtverbrandingen te houden. De rechter gaat het Land daaraan houden op straffe van een dwangsom van 5.000 florin per dag dat het toch gebeurt, met een maximum van 500.000 florin. Dat geld is dan bestemd voor het Rode Kruis.

Ten aanzien van de vuilverbrander stelt de rechter dat het Land onrechtmatig handelt door die in werking te stellen zonder hindervergunning. Tot die is toegewezen mag de installatie niet worden gebruikt. Daarna mag dat alleen bij aflandige wind. Om omwonenden gerust te stellen over de windrichting moet een rode windvaan bij de vuilverbrander worden geplaatst, zodat duidelijk is hoe de wind waait.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.