Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Nederland heeft begrip getoond voor het standpunt van Aruba om vast te willen houden aan de Status Aparte. De opname van Aruba onder de Rijkswet financieel toezicht (Rft), die al geldt voor Curaçao en Sint Maarten, is van de baan.

ArubaWas het eerst een opneming van Aruba in de Rft samen met Curaçao en Sint Maarten, na de Rijksministerraad van 10 juli is een nieuwe Rijkswet ontworpen voor alleen Aruba, met de toezegging van rentelastverlichting voor de jaren 2020 en 2021, de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft).

Op verzoek van Aruba is een meer objectieve beëindigingsclausule voor het financiële toezicht vanuit Nederland geformuleerd. Aruba moet gedurende drie jaar achter elkaar voldoen aan artikel 15RAft inclusief een begrotingsoverschot van minimaal een procent. De jaarrekeningen van land Aruba moeten zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring over die drie opeenvolgende jaren. Ook moet tijdig een deugdelijke verankering plaatsvinden in de Arubaanse wetgeving van constitutionele aard, van minimaal begrotingsevenwicht en een norm van vijftig procent als maximum voor de schuldquote in 2039 en verder. Dit moet gebeuren voorafgaand aan de beëindiging van de RAft gedurende vijf jaar op een rij, met minimaal een effectieve lineaire daling van de staatsschuld richting vijftig procent per 2039. Ook moet Aruba tijdig zorgdragen voor aantoonbare adequate vervanging van het CAft door een gelijkwaardig Arubaans orgaan.

Als Aruba erin slaagt om vanaf 2026 te voldoen aan artikel 15 RAft en vanaf 2028 een goed functionerende en met gezag optredende onafhankelijke financieel toezichthouder heeft, kan de RAft in 2029 worden beëindigd. Dit betekent overigens ook een einde aan het lenen via Nederland via de lopende inschrijving. Dit lenen betreft herfinanciering door Nederland van de buitenlandse schulden die aflopen of in 2020 en 2021 tegen een procent of in 2021 en 2022 tegen twee procent. Voor meerjarige financiering is geen mandaat, aldus Nederland.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.