Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Het lijkt erop dat de leden van het parlement hun rol van controleur van de regering beginnen te begrijpen. Zowel de grootste regeringspartij MEP en onafhankelijk Statenlid Daphne Lejuez, hebben Statenvoorzitter Juan ‘Ady’ Thijsen verzocht minister Marisol Lopez-Tromp op te roepen voor een onderhoud.

aruwakkerDe minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, deelde vrijdag volgens Lejuez, veel zorgelijke informatie met de Staten. ,,Ze heeft onder andere uitlatingen gedaan over geconstateerde corruptie, nepotisme, belangenverstrengelingen, overtredingen van de comptabiliteitsverordening, en verscheidene soorten onregelmatigheden. Ze beweerde verder ook over meer informatie te beschikken van voornoemde situaties in de huidige regering alsook haar eigen ministerie, en de daaronder resorterende overheidsbedrijven, diensten en afdelingen, nadat ze haar ministerie dit jaar van haar voorganger had overgenomen.”

Door de abrupte schorsing van de vergadering heeft de minister haar dissertatie niet kunnen afronden en heeft ze de rest van de informatie ook niet met de Staten kunnen delen. ,,Graag ontvangen de Staten tijdens deze bijeenkomst een uiteenzetting, gepaard met een kopie van de onderbouwende documentatie, van de minister tijdens deze bijeenkomst van de door haar benoemde gevallen c.q. onrechtmatige contracten, benoemingen, aanstellingen, belangenverstrengelingen et cetera. De Staten ontvangen eveneens gaarne een uitleg van de door de minister genomen en nog te nemen stappen om dit alles te corrigeren en een schriftelijk chronologisch overzicht van al deze gevallen met de bijhorende bijlagen. Gezien de ernst en aard van deze uitlatingen, en hoe de inhoud van deze uitlatingen de bouwstenen van onze democratie, de integriteit en deugdelijkheid van ons bestuur als ook het vertrouwen in deze van de gemeenschap tot in de kern aantast, vinden ondergetekenden het van uiterst belang dat deze openbare bijeenkomst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na terugkeer van genoemde minister, plaatsvindt om de nodige helderheid en transparantie te verschaffen aan zowel de Staten als het volk van Aruba”, aldus Lejuez.

MEP-fractieleider Rocco Tjon stuurde namens zijn fractie een brief met vrijwel woordelijk hetzelfde verzoek, evenals Dellanire Maduro van POR.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.