Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De deviezenrestricties zijn niet van toepassing op studenten die in het buitenland (gaan) studeren en een studielening van het Land Aruba ontvangen.

arustudentenDit betekent dat deze studenten de gelden die door het Land Aruba uit hoofde van de studielening op hun lokale bankrekening zijn gestort mogen overmaken naar hun eigen buitenlandse bankrekening. De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft de commerciële banken in Aruba hierover geïnformeerd.

Als gevolg van de Covid-19-pandemie heeft CBA sinds 17 maart maatregelen getroffen om de deviezenvoorraad te beschermen. Deze maatregelen hebben als doel de vaste koppeling van de Arubaanse florin met de US dollar te waarborgen. Het gevolg hiervan is dat geld overmaken van de eigen bankrekening in Aruba naar een eigen buitenlandse bankrekening - tot nader order - niet is toegestaan.

Studieleningen die door het Land Aruba zijn verleend, worden op een bankrekening bij een op Aruba gevestigde commerciële bank van de studenten overgemaakt. De leningen zijn bedoeld om de kosten voor levensonderhoud en studie in het buitenland te dekken. Het is dus noodzakelijk dat de studenten dit geld naar het land waar zij studeren kunnen overmaken. Studenten die in het buitenland (gaan) studeren zijn vanaf hun vertrek niet langer ingezetene in Aruba. Ze schrijven zich immers uit het Bevolkingsregister van Aruba uit, om zich vervolgens in hun nieuwe woonplaats in te schrijven als inwoner.

De overige richtlijnen die sinds 17 maart 2020 zijn ingesteld blijven onverminderd van kracht. In het kort komen die er op neer dat ingezetenen geen geld mogen overmaken naar buitenlandse bankrekeningen zonder vergunning. Een vergunning wordt alleen in bepaalde gevallen verleend, zoals voor lopende verplichtingen en voor het betalen van leveranciers.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.