Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) viert deze week haar allereerste Week van Natuurbehoud.

 

consevationweekDit is een bewustwordingsevenement dat de natuurbeschermingsorganisatie de komende jaren wil herhalen. Natasha Silva, chief conservation officer, legt uit waarom een dergelijk evenement belangrijk is: ,,De afgelopen periode zien we bij FPNA een grote toename van de publieke belangstelling voor natuur en duurzaamheid gerelateerde onderwerpen, terwijl we tegelijkertijd getuige zijn van toenemende bedreigingen van de Arubaanse biodiversiteit, ecosystemen en habitats.”

Ze legt uit: ,,De globale en lokale milieuproblematiek heeft de afgelopen decennia ons natuurbehoudswerk drastisch doen veranderen. We hebben te maken met wereldwijde bedreigingen zoals klimaatverandering en verzuring van de oceaan. Op lokaal niveau spelen de toename van de bevolking en toerisme, het overbelasten van de draagkracht van het eiland, landontginning, woestijnvorming en onttrekking van zoet water, bodemaantasting (erosie, verzilting en verlies van bodemvruchtbaarheid), vervuiling (lucht, water, land - inclusief giftige stoffen), kustontwikkeling, afname van de gezondheid van ecosystemen, ongereguleerd oogsten uit het mariene milieu, introductie van invasieve soorten zoals tilapia, boa en reuzenpadden, en het verlies van biodiversiteit.” De lora (geelvleugelamazone) en de paloma azul (roodhalsduif) zijn al uitgestorven op Aruba, de charismatische patrishi (gekuifde kwartel) en conew (katoenstaartkonijn) zijn bijna verdwenen, en iconische endemische soorten zoals cascabel (Arubaanse ratelslang), prikichi (Arubaanse maisparkiet), shoco (Arubaanse holenuil) en talloze soorten flora worden nu bedreigd. Silva benadrukt: ,,We moeten verder uitsterven voorkomen, want met het verdwijnen van soorten en habitats verliezen we ook onze Arubaanse identiteit.”

Tegelijkertijd is er reden voor feest. Afgelopen week zijn zestien nieuwe natuurgebieden onder het beheer van FPNA gekomen. Samen met Arikok Nationaal Park en het Ramsar-gebied Spaans Lagoen, bevatten deze nieuwe beschermde gebieden van Aruba belangrijke ecosystemen en habitats - kwetsbare duingebieden met karakteristieke vegetatie, heuvelachtig landschap, wetlands en afwateringsgebieden - de leefgebieden van vaak kwetsbare, bedreigde en/of endemische soorten, waaronder tien soorten sternen, vleermuizen, kikkers en talloze insecten zoals vlinders en andere bestuivers. Nu is meer dan twintig procent van het eiland officieel beschermd en beheert de stichting ook vier ‘Marine Protected Areas’ (MPA's), die samen Parke Marino Aruba vormen (6.020 hectare). Hoewel dit veel lijkt, is het hele eiland en de hele omringende kustzee nodig om te voorkomen dat populaties van flora en fauna uitsterven.

FPNA werkt al samen met Aruba Birdlife Conservation en het Global Owl Project aan een shoco-herstelprogramma en zal de komende jaren doorgaan met het verder ontwikkelen van tal van andere natuurbehoudsprogramma's - samen met lokale en internationale organisaties. Partnerschap is het sleutelwoord. Echter, enkel werken aan herstel van biodiversiteit en het verbeteren van de gezondheid van ecosystemen is verre van voldoende. Silva vervolgt: ,,Als gemeenschap moeten we onze manier van denken veranderen en duurzaam gedrag ontwikkelen. We moeten het eiland gaan zien als één groot ecosysteem en de mensheid als onderdeel van dit systeem. De natuur is niet ‘iets daar buiten.’ De natuur is overal om ons heen en de mens is een integraal onderdeel hiervan. Verder kent de natuur geen grenzen: het beperkt zich niet tot natuurreservaten. Er zijn ook cascabel, shoco en prikichi die buiten onze natuurgebieden leven in gebieden die volgens het nationaal Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (2019) zijn aangewezen als ‘Natuur en landschap’, ‘Landelijk gebied’ en zelfs in stedelijke gebieden. Al deze gebieden zouden met elkaar in verbinding moeten worden gebracht door middel van zogenaamde ‘groene corridors’, zodat de wilde dieren hun natuurlijke ritmen kunnen volgen en zich veilig van het ene gebied naar het andere kunnen verplaatsen. Maar we kunnen ook een stap verder gaan en onze stedelijke gebieden natuurrijk inrichten en natuurvriendelijk maken. Als we hierin slagen, dan denk ik dat Aruba echt een unieke plek en een voorbeeld voor de wereld zal zijn!” Silva gaat nog een stap verder: ,,Bovendien komt de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen onze economie ten goede. Omgekeerd, het vernietigen ervan zal een negatieve impact hebben op onze economie, inclusief onze visserij en toerisme.”

FPNA’s Week van Natuurbehoud 2020 viert specifiek de unieke en beschermde natuur van Aruba met verschillende natuurbeschermingsevenementen, een webinar met FPNA’s experts op het gebied van natuurbehoud, een online natuurbeschermingsquiz en een ruige wandeling in het nationale park.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.