Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Aruba zit midden in een coalitiecrisis. Vrijdag heeft coalitiepartij POR het vertrouwen opgezegd in haar eigen minister, Marisol Lopez-Tromp.

arumarisolPartijleider en tevens minister van Justitie Andin Bikker, en POR-Statenleden Dellanire Maduro en Allan Howell, hebben de premier van Aruba schriftelijk geïnformeerd dat zij het vertrouwen in de bewindsvrouw opzeggen, dat de minister van Justitie niet de vergaderingen van de ministerraad zal bijwonen zolang Lopez-Tromp daar deel van uitmaakt, en dat aan de Staten verzocht zal worden om het vertrouwen in de minister op te zeggen.

Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) is al langere tijd duidelijk dat er een ernstig communicatieprobleem is binnen de partij. ,,De premier en de coalitiepartners hebben beide partijen verzocht om intern de impasse op te lossen, omdat het Arubaanse volk te midden van de Covid-crisis hier niet van gediend is. POR heeft aangekondigd een bemiddelingstraject te zullen opstarten. Kennelijk heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd.” Minister Lopez-Tromp heeft tegenover de premier verklaard dat zij niet in lijn met het partijbelang moet handelen, maar in lijn met het regeringsbeleid, en dat zij drukdoende is om corruptie te bestrijden, soms tegen prominente POR-figuren, en om orde op zaken te stellen.

Premier Wever-Croes vindt het zeer spijtig dat een probleem binnen een partij, escaleert naar een probleem binnen de coalitie. ,,Er zijn zo veel andere zaken die nu urgent de aandacht behoeven. De coalitieleiders hebben besloten dat er meteen een bemiddelingstraject wordt opgestart door de coalitiepartijen om uit de impasse te komen. Dit heeft er wel toe geleid dat er meteen een onwerkbare situatie is ontstaan in de Ministerraad”, aldus de premier in een brief aan minister Lopez-Tromp.

Daarin schrijft de premier dat ter wille van de stabiliteit en een verantwoordelijk en effectief bestuur van Aruba, de Ministerraad heeft besloten minister Lopez-Tromp de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu (ROIM) te ontnemen, en tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van de minister van Algemene Zaken te laten ressorteren. Minister Lopez-Tromp wordt als minister zonder portefeuille belast met de specifieke taak procesverbetering en economische heractivering.”

Uiteraard hebben de Staten van Aruba het laatste woord, als het bemiddelingstraject van de coalitiepartners niet leidt tot een oplossing. ,,Hoelang dit proces zal duren, kan niet bij voorbaat worden gezegd. Om te voorkomen dat het bestuur in Aruba vast blijft zitten, is gekozen voor de oplossing van minister zonder portefeuille met een specifieke taak. Dit is de enige constitutioneel toelaatbare wijze om snel uit de impasse te geraken, terwijl de Staten het bijzonder belangrijke traject doorlopen”, aldus Wever-Croes. ,,Aruba staat voor een sociaaleconomische crisis van ongekende omvang, waarbij alle prioriteiten op dit moment daarop gericht moeten zijn. Ik betreur dat de interne conflictsituatie van een coalitiepartij de eenheid van het regeringsbeleid in gedrang brengt. Het is daarom van belang dat een uitweg wordt gevonden die recht doet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van alle betrokkenen. Ik betreur ook dat deze stap genomen moest worden, omdat binnen het ministerie van Marisol Lopez-Tromp verschillende onderzoeken lopen, zowel administratief als strafrechtelijk. Om deze reden is besloten dat het ministerie van ROIM onder mij zal ressorteren, om te garanderen dat deze onderzoeken gewoon doorgang kunnen vinden.”

De premier is op zijn zachtst gezegd ‘not amused’ over het politieke geruzie. ,,De Covid-crisis en de huidige onderhandelingen met Nederland over liquiditeitssteun, eisen 100 procent van onze aandacht. Een lamgelegde regering door deze onwerkbare situatie in de Ministerraad dient de belangen van het Land niet”, aldus premier Wever-Croes.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.