Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De regering heeft Nederland laten weten niet akkoord te kunnen gaan met het eisenpakket dat verbonden is aan verdere financiële steun. Er is een tegenvoorstel naar Den Haag gestuurd.

aruregeringEen week geleden leek er geen enkele ruimte voor dialoog. Minister-president Evelyn Wever-Croes vloog naar Den Haag om de vergadering van de Rijksministerraad bij te wonen en kreeg gedaan dat over de voorwaarden gesproken kon worden. ,,Nog diezelfde vrijdag is het overleg op ambtelijk niveau begonnen. Gisteren hadden we een nieuw voorstel op papier staan”, aldus de premier.

Ze legde uit dat Aruba een aantal vragen heeft bij de inhoudelijke voorstellen uit het zogenaamde landenpakket. ,,Als wij niet weten wat precies van ons wordt verwacht, kunnen we er onze goedkeuring niet aan hechten.”

De bewindsvrouw ging op een paar onderwerpen in: ,,Nederland wil dat we de pensioengerechtigde leeftijd verhogen naar 67 jaar, maar daar is helemaal geen studie naar gedaan. Naar de voorgestelde dollarisatie wel, maar die is helemaal niet in het voordeel van Aruba. De voorgestelde nieuwe aandelenconstructie van de overheidsbedrijven moet een stuk duidelijker. In de voorstellen is helemaal geen rekening gehouden met de hervormingsplannen die we zelf al ontwikkeld hebben.”

Het knelpunt van de gewraakte consensusrijkswetten kon niet met de ambtenaren worden uitgewerkt. ,,Dat moet op politiek niveau gebeuren en daar is meer tijd voor nodig. We stellen Knops voor om de dialoog voort te zetten om te zien of we elkaar kunnen vinden.”

Wever-Croes benadrukte dat de overheid nog geld heeft voor twee maanden, dus dat er tijd is voor goed overleg.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.