Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Den Haag/Oranjestad - De Arubaanse premier Evelyne Wever-Croes heeft, net als Curaçao en Sint Maarten, het voorstel-Knops ‘niet aanvaard’.

Zij noemt de beschrijving van de situatie door de Nederlandse staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer een ‘misverstand’.

wevercroesRaymond Knops schreef vrijdag aan de Kamer: ,,Aruba heeft verzocht om enkele dagen uitstel, om een steviger draagvlak te kunnen organiseren binnen het land.”

Doordat hij in een zin ervoor meldt dat Curaçao en Sint Maarten zijn voorstel hebben afgewezen, wekt de bewindsman de indruk alsof hij met Aruba al wel (bijna) een deal heeft. In een vraaggesprek met NoticiaCla verklaart Wever-Croes echter dat ook Aruba het (nog) niet heeft aanvaard.

,,Met Aruba wordt het gesprek over dit voorstel de komende dagen dan ook voortgezet, gericht op het afronden van de besluitvorming in de komende week”, voegde Knops er nog aan toe. Komende week is intussen deze week. De Arubaanse minister-president ziet het toch net iets anders: ,,Als ik het niet had afgewezen, dan had ik het geld al meegenomen en zou ik niet zoveel hoofdpijn hebben”, zegt ze tegen de nieuwswebsite. ,,Wij alle drie hebben de rijkswet niet geaccepteerd.”

‘Niet zo’, heeft Wever-Croes gezegd over het voorstel. ,,Ik heb niet ‘nee’ gezegd, maar ‘niet zo’. Want we hebben het geld nodig, maar dat is geen reden om niet de correcte juridische weg te bewandelen.”

Tijdens de Rijksministerraad (RMR) van vrijdag lag ter besluitvorming een integraal voorstel voor verdere liquiditeitssteun, hervormingen en investeringen, inclusief een daaraan verbonden pakket aan voorwaarden met een voorgestelde (consensus)rijkswet Caribische Hervormingsentiteit.

,,Als Nederland de komende jaren met veel belastinggeld garant staat, willen we zeker weten dat we de landen met de beschikbaar gestelde middelen weerbaarder en veerkrachtiger maken. In het belang van álle inwoners.”

Premier Evelyn Wever-Croes arriveerde zaterdagavond op Aruba, na een bezoek van 48 uur in Nederland. Ze is optimistisch over de kansen van Aruba om voor de komende drie maanden liquiditeitssteun te krijgen.

Desgevraagd gaf de premier aan tevreden te zijn over de resultaten van haar reis. ,,Aruba heeft duidelijk laten zien te hebben voldaan aan alle voorwaarden van de derde tranche. Alleen de twee nieuwe voorwaarden, die pas begin vorige week bekend zijn geworden, staan nog open.”

Namens de regering van Aruba heeft de premier in Nederland aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de nieuwe voorwaarden om twee redenen. Allereerst vanwege de gevolgde procedure. ,,In vier dagen is het onmogelijk om een politiek akkoord te sluiten voor twee rijkswetten, en bovendien is de weg naar ‘consensus’ niet bewandeld. Het was meer ‘take it or leave it’, en dat is geen consensus. Voorts omdat de Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit de autonomie van de landen in te vergaande mate aantast”, zegt Wever-Croes hierover.

Het standpunt van Nederland is dat als de landen niet akkoord gaan met deze voorwaarden, er geen liquiditeitssteun volgt. De premier heeft hiertegen geprotesteerd. Het afwijzen van het verzoek van Aruba voor liquiditeitssteun is volgens de regeringsleider een miskenning van de offers en het leed van de Arubaanse bevolking die aan alle voorwaarden heeft voldaan. ,,Het kan Aruba niet worden aangerekend dat de twee nieuwe voorwaarden, 218 pagina’s, pas vier dagen eerder zijn toegestuurd. Aruba heeft in alle redelijkheid recht op een kans voor het goed bestuderen van de documenten om tot een weloverwogen beslissing te komen, en voorts eventueel tot echte consensus te komen.”

Dat Aruba wel voldoet aan alle overige voorwaarden is door Nederland erkend - dat hebben staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister-president Mark Rutte tijdens persconferenties publiekelijk gesteld - is besloten dat met Aruba direct verder wordt onderhandeld om tot consensus te komen.

Wever-Croes geeft aan: ,,Wij zijn niet tegen toezicht, ook niet tegen extra toezicht. Ik heb hier begrip voor omdat Nederland ons veel geld leent. Wij zijn niet tegen hervormingen, ons hervormingsplan gaat op bepaalde punten zelfs verder dan de voorstellen in het ‘Landspakket’. Wij zijn niet tegen maatregelen, het doet wel pijn, maar wij hebben daadkracht getoond en het volk heeft grote offers gebracht. Wij zijn tegen de vorm waarop deze rijkswetten ons worden opgelegd. Nu hebben we een opening. We zijn meteen begonnen met de onderhandelingen, en zullen binnen enkele dagen uitsluitsel hebben. Er zal rekening gehouden worden met onze inbreng. Bovendien zijn de documenten inmiddels gepubliceerd en verzonden naar de Staten van Aruba en naar de Tweede Kamer. Er is dus een opening, een opening die er eerder deze week niet was. Ik ben tevreden over wat er tot nu toe is bereikt, al hebben we de eindstreep nog niet bereikt. Ik blijf optimistisch.”

De minister-president moest bij haar aankomst een Covid-test afleggen bij het medisch team op luchthaven Reina Beatrix en daarna maximaal 24 uur in quarantaine om de uitslag af te wachten. Die was negatief en de premier kon haar werk gewoon voortzetten.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.