Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Aruba heeft in de laatste wijziging op de begroting 2020 (BW) zijn economische groeiverwachting bijgesteld van een nominale krimp van 44 procent naar 33,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

arucaftDat schrijft het College Aruba financieel toezicht (CAft) in het (positieve) advies op de aanvraag van liquiditeitssteun.

,,Deze bijstelling is het gevolg van een sneller herstel van de economie als gevolg van de opening van het luchtruim. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met de effecten van de loonsubsidieregeling, de sociale steunmaatregelen MKB en Fase en bezuinigingen op onder meer de personeelslasten”, aldus het CAft. In Aruba waren in de maanden tot en met april twee sociale steunmaatregelen van kracht: een ondersteuningsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en een uitkering bij baanverlies (Fase). Van deze regelingen hebben 2.246 bedrijven en 3.134 personen gebruikgemaakt in de maand april. De kosten hiervan worden gedekt door de bezuinigingen die Aruba heeft aangekondigd, die met de BW in de begroting worden verwerkt.

De ontvangsten voor de maand april bedroegen 61 miljoen florin. Dit is 36 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de indirecte belastingen die met 28 miljoen florin, 43 procent lager liggen dan in april 2019. De uitgaven bedroegen in april 130 miljoen florin, wat 23 procent hoger is dan in april 2019. De uitgaven nemen in de prognose in de maanden na april toe als gevolg van de loonsubsidieregeling, de sociale steunmaatregelen MKB en Fase en de aanzuivering van de tekorten bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVb). De stijging van de uitgaven in de maand juni is het gevolg van de halfjaarlijkse uitkering voor ambtenaren en gesubsidieerde instellingen die in deze maand wordt uitbetaald. Bij de ontvangsten in de maanden april en mei is reeds rekening gehouden met de aan Aruba verstrekte liquiditeitssteun van in totaal 163 miljoen florin. Voor de loonsubsidieregeling is door de RMR een bedrag van 49 miljoen florin onder voorwaarden toegekend. Op basis van de realisatie in april en de liquiditeitsprognose voor mei en juni is de verwachting dat het eerste kwartaal wordt afgesloten met een liquiditeitstekort van 10 miljoen florin. De inkomstenderving bedraagt voor de maanden juli tot en met september 170 miljoen florin.

Voor de maanden juli tot en met september is in totaal 138 miljoen florin nodig voor de loonsubsidieregeling. De liquiditeitssteun voor de sociale zekerheid is nodig om de tekorten aan te zuiveren van premiederving en de hogere kosten voor de sociale verzekeringen. De hogere kosten bestaan onder meer uit een aanvulling van het Cessantia-fonds waaruit een werknemer in Aruba, wiens dienstbetrekking eindigt anders dan door zijn schuld, een eenmalige uitkering ontvangt. In verband met Covid-19 is er vanuit Nederland medische bijstand verleend.

Het CAft tekent aan dat de liquiditeitssteun voor AZV niet bedoeld is voor de Covidgerelateerde zorgkosten die reeds gefinancierd worden vanuit Nederland. Bij het vierde kwartaal zal de liquiditeitssteun hier eventueel op worden aangepast. Aruba heeft met de BW voor een bedrag van 84,4 miljoen florin aan bezuinigingen in de begroting verwerkt. Het CAft adviseert om voor de periode van juli tot en met september 2020 een bedrag van 204 miljoen florin ter beschikking te stellen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.