Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De Staten van Aruba hebben de korting op de salarissen van ambtenaren goedgekeurd. De salarissen van politieke ambtsdragers zijn met 25 procent ingekort.

arustatenDe regering van Aruba heeft ingaande 1 mei de salarissen van ambtenaren en gelijkgestelden ingekort met 12,6 procent, waarvan 5 procent uit de maandelijkse bezoldiging komt en 7,6 procent uit de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ministers leveren al sinds 1 mei 25 procent van hun salaris in, waarvan 16,7 procent uit de bezoldiging komt en 8,3 procent uit de secundaire arbeidsvoorwaarden, waardoor de vakantie-uitkering niet is uitgekeerd.

De regering heeft vorige week nog met de vakbonden vergaderd over de korting. De vakbonden wilden meer inspraak; hoewel in het begin van de crisis geen ruimte was voor dialoog, is dit in de periode na 17 april rechtgetrokken. Er hebben daarna verschillende vergaderingen plaatsgevonden met de ministerraad. Er waren nog enkele geschilpunten, maar die zijn vorige week opgelost.

Volgens de vakbonden willen sommige ambtenaren niet dat hun pensioenopbouw wordt aangetast met deze korting. Om dat te voorkomen moeten zij niet 5 procent maandelijks inleveren maar 8,6 procent.

Hoewel het effect op de pensioenopbouw slechts vier tot vijf florin per maand is, zouden sommige ambtenaren toch kiezen voor een extra inhouding op de bezoldiging nu, aldus de vakbonden Simar, Sada en SPA.

De regering heeft deze mogelijkheid in de wet opgenomen, middels een hardheidsclausule. Afgesproken is dat de vakbonden de lijst met namen en handtekeningen van de betreffende ambtenaren overleggen. De vakbonden wilden ook dat er een einddatum werd opgenomen in de wet, maar dat past niet in de voorwaarden die achteraf door Nederland zijn opgelegd ‘tot nader order’.

De regering heeft wel een evaluatiebepaling opgenomen in de wet om hiernaartoe te werken. Premier Evelyn Wever-Croes verklaarde in de Staten dat de Covid-19-crisis Aruba heel hard heeft getroffen en dat iedereen getroffen is. Van ambtenaren en gelijkgestelden werd solidariteit verwacht, en dat is nu wettelijk vastgelegd. De AVP-fractie en onafhankelijk Statenlid Daphne Lejuez stemden tegen de korting. De wet werd uiteindelijk door de meerderheid in de Staten goedgekeurd. Hierdoor voldoet Aruba nu volledig aan de door Nederland opgelegde voorwaarden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).