Al het nieuws

Wever-Croes schrijft Rutte aan

Van onze correspondent Oranjestad - ,,Nederland heeft altijd van de Caribische landen geëist om bestuurlijk volwassen gedrag te tonen, zich vast te klemmen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, afspraken na te komen en de eigen boontjes te doppen. Het lijkt wel of Aruba de landversie is geworden van de Amerikaan George Floyd (en onze eigen Mitch Henriquez). Mark, zo kunnen we toch niet ademen.”

 

arubriefMinister-president Evelyn Wever-Croes windt er in haar schrijven aan haar Nederlandse ambtsgenoot Mark Rutte geen doekjes om. ,,Deze bejegening is een grove schending van de democratische normen en waarden, waar dit Koninkrijk op is gebouwd. De democratie en autonomie van de Caribische landen worden uitgehold, door het creëren van een nieuwe entiteit die zonder enig democratische controle de Caribische landen voortaan beleidsmatig en financieel gaat sturen. Hier zijn de worden van filosoof Friedrich Nietzsche van toepassing: ‘whoever fights monsters, should see to it that in the process he does not become a monster’.”

De woede van premier Wever-Croes is nog niet gezakt sinds het ontvangen van het nieuwe pakket voorwaarden, van maar liefst 218 pagina’s, met het verzoek om vóór 10 juli hierop te reageren onder de mededeling dat er geen ruimte is om verder met elkaar te polderen. ,,Tegen alle regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, heeft Nederland laten weten dat er nog een extra voorwaarde geldt voor de Caribische landen om überhaupt in aanmerking te komen voor de liquiditeitssteun derde tranche. Op deze wijze wordt de bevolking niet geholpen, maar in de afgrond gegooid samen met de democratische normen en waarden van dit Koninkrijk. Politiek Den Haag weet dat de uitbraak van Covid-19 op de Caribische landen funest is. Desondanks wordt er gekozen om solidariteit een prijs te geven. Aruba heeft geaccepteerd dat de hulp van Nederland een lening is, wat tevens indruist tegen artikel 36 van het Statuut.”

De bewindsvrouw vindt dat de nieuwe voorwaarden te ver gaan. ,,Aruba, het enige Caribische land dat bestuurlijk volwassen heeft gehandeld (o.a. in deze crisis), wordt nu daarvoor gestraft, door op basis van onze tijdelijke financiële kwetsbaarheid gedwongen te worden om toe te treden tot de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Aruba heeft voldaan aan alle leningsvoorwaarden voor de liquiditeitshulplening vanuit Nederland tot nu toe. Daarbij hadden de toezichthouder en staatssecretaris Knops alleen lovende woorden over voor Aruba.”

Ze vindt dat er geen valide reden is om te eisen dat Aruba toetreedt tot de Rft. ,,Internationaal heeft Aruba een vlekkeloze terugbetalingsreputatie. Daarnaast was Aruba ook het enige Caribische land dat op eigen kracht dit jaar (ex ante Covid-19) een begrotingsoverschot kon boeken. Het bevreemdt ons dat gekozen is om last minute met deze extra voorwaarde te komen voor Aruba, terwijl het eiland voldeed aan de Nederlandse verwachtingen voor een autonoom Caribisch land binnen het Koninkrijk.”

Omwille van het welzijn van de bevolking is Wever-Croes bereid bakzeil te halen. ,,Weigeren is niet eens een keuze, omdat een hele bevolking ten onder zou gaan. Aruba heeft minder dan vier werkdagen om over een document te beslissen, dat Aruba 34 jaar terug in de tijd zet. Al die tijd heeft Aruba genoten van politieke en financiële autonomie. Nu wordt vanuit Nederland geëist deze autonomie in vier dagen op te geven, zonder consultatie met de volksvertegenwoordigers van Aruba en zonder de juiste juridische statutaire procedure te hebben gevolgd.”

Curaçao en Sint Maarten hebben per 10-10-‘10 schuldsanering ontvangen, in ruil voor het verkrijgen van politieke autonomie binnen het Koninkrijk. Aruba wordt nu gedwongen zonder schuldsanering en op basis van de (tijdelijke) effecten van Covid-19 om haar autonomie in te ruilen voor een lening. De premier weigert deze beslissing te nemen, zonder instemming van de Staten van Aruba. Probleem is echter dat de toegestuurde documenten het predicaat ‘vertrouwelijk’ hebben. ,,Om deze reden vraag ik jouw instemming, Mark, om de documenten met onder meer de Staten van Aruba te delen omwille van het faciliteren van de besluitvorming.”

Aan het einde van haar brief doet ze haar kritiek op de handelwijze van de Nederlandse regering nog eens haarfijn uit de doeken: ,,We hadden nooit verwacht zulke draconische en disproportionele voorwaarden opgelegd te krijgen, zonder enig vooroverleg, zonder uitleg, zonder een deugdelijke reageerperiode, zonder advies van het CAft (als toezichthouder namens de rijksministerraad), middels onderhandse (geheime) documenten en dus zonder mogelijkheid voor een transparant publiek debat. Om een deugdelijke maatschappelijke en politieke discussie teweeg te brengen teneinde te polsen of er draagvlak is voor deze wijzigingen is het nodig om de documenten met de volksvertegenwoordigers en de stakeholders te kunnen delen. Voor mij zijn transparantie en behoorlijk bestuur geen loze kreten, het zijn principes, handelswijzen, gewoonten.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.