Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Afvalverwerkingsbedrijf Ecotech verwerkt al het afval dat door het bedrijf zelf en Serlimar wordt opgehaald.Na een serie kortdurende samenwerkingsovereenkomsten, staat er nu een voor vijf jaar op stapel. Ecotech beschikt over de modernste afvalverwerkingsinstallatie van het Caribisch gebied. ,,We halen het afval op bij vrijwel alle bedrijven op Aruba en bij e en klein deel van de huishoudens”, vertelt operationeel manager Ramsey Halabi.

serlimarDe verwerking van het opgehaalde afval vindt plaats in een enorme hal. Bij de ingang wordt door de vuilniswagens het opgehaalde afval gestort. Allereerst worden handmatig de grote stukken karton er tussenuit gehaald. ,,Droog karton is veel meer waard dan nat karton, dus dat halen we er het eerst uit”, verklaart Halabi. Ook worden voorwerpen die langer zijn dan ongeveer een meter apart gelegd, omdat die de apparatuur kunnen blokkeren. De rest van het afval wordt bestoven met enzymen om de stank zoveel mogelijk tegen te gaan. Computergestuurde apparatuur zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit goed blijft. Belangrijk voor de mensen op de werkvloer, maar ook voor de omgeving, omdat voldaan moet worden aan de voorwaarden van de hindervergunning.

Het sorteerproces is grotendeels geautomatiseerd. Het afval wordt op een lopende band gestort die het naar een enorme trommelzeef voert. Die bestaat uit drie afdelingen, elk met mazen van verschillend formaat. Zo wordt de vuilberg verdeeld in drie stromen. Het kleinste afval verdwijnt als eerste. Na de scheiding op afmeting gaat het vuilnis door een magneet die de ijzeren stukken eruit haalt. Daarna wordt het aluminium verwijderd.

Een serie windmachines brengt in verschillende fases van het proces het vuilnis in beweging en blaast de lichtere delen eruit. Op een bepaald punt in het proces worden de zanderige deeltjes verwijderd. Uit deze zandbak worden vervolgens de organische delen gehaald die apart verwerkt worden. Het zand kan dan worden hergebruikt in de bouw. Aan het einde van het proces voert de lopende band langs een groep mannen die handmatig achtergebleven recyclebare delen verwijderen. Momenteel wordt slechts vijftien procent van het afval geëxporteerd voor recycling.

Wat niet hergebruikt kan worden, al gauw 85 procent van het afval, wordt in balen geperst en verpakt in zogenaamde ecobalen. Tot nu toe wordt dat materiaal opgeslagen in de bodem te Seroe Tijshi. In de toekomst is meer ruimte nodig en zal Ecotech andere terreinen moeten zoeken. Het bedrijf stelt dat het opslaan van verwerkt droog afval in deze speciale kunststof verpakkingen geen gevaren voor het milieu oplevert. Na eerdere positieve tests, heeft het gerenommeerde testagentschap Test America dit verklaard. De aanvullende test was uitgevoerd op verzoek van de Arubaanse regering.

Door deze manier van verwerken wordt het volume van het afval met ongeveer tachtig procent verkleind.

De bedoeling is dat Ecotech de huidige vuilstort Parkietenbos gaat afdekken met een luchtdichte laag. Het ‘eeuwige’ vuur dat in de afvalberg aanwezig is, krijgt daardoor geen kans meer om op te vlammen, waarmee de overlast voor omwonenden ten einde komt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.