Al het nieuws

Onderzoek mogelijke corruptie bij uitgifte overheidsterreinen

Van onze correspondent Oranjestad - De Landsrecherche (LR) heeft gisteren in samenwerking met het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Korps Politie Aruba (KPA) onder leiding van de rechter-commissaris diverse huiszoekingen verricht.

F15 ARU FlamingoDeze houden verband met onderzoek naar mogelijk strafbare feiten bij de uitgifte van overheidsterreinen onder de politieke verantwoordelijkheid van voormalig minister Otmar Oduber.

Deze huiszoekingen vonden volgens het Openbaar Ministerie (OM) plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de LR naar mogelijk gepleegde corruptiedelicten en andere strafbare feiten rondom de uitgifte van overheidsterreinen. Het strafrechtelijk onderzoek draagt de naam ‘Flamingo’.

De procureur-generaal heeft de LR in september 2019 opdracht gegeven dit onderzoek te verrichten naar aanleiding van inlichtingen die door het Openbaar Ministerie werden ontvangen van het KPA. In het onderzoek is ook de informatie betrokken die door verschillende personen en organisaties zijn verstrekt aan het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek Flamingo is voornamelijk gericht op onregelmatigheden in de afgifte van commerciële erfpachtterreinen in de periode van 2017 tot en met 2019. Meer concreet richt dit onderzoek zich op de vraag of één of meer bedrijven in de periode november 2017 tot en met december 2019 op oneigenlijke gronden (een optie op) erfpachtrechten op kavels van het land Aruba wisten te bemachtigen. Daarbij wordt ook de eventuele rol van voormalig minister Oduber onderzocht.

Bij de huiszoekingen werden documenten en gegevensdragers in beslag genomen. Vooralsnog werden er geen aanhoudingen verricht. In de komende tijd zal het onderzoeksteam onder andere de inhoud van de in beslag genomen administratie en gegevensdragers analyseren en overgaan tot het horen van verdachten en getuigen. Het onderzoek bevindt zich nog in een pril stadium. Of op een later moment alsnog tot de aanhouding van een of meer verdachten zal worden overgegaan, kan het Openbaar Ministerie op dit moment nog niet zeggen; dit hangt mede af van de uitkomsten van het nadere onderzoek.

Het Openbaar Ministerie wilde geen nadere mededelingen doen over de identiteit van de verdachten en/of de specifiek jegens hen bestaande verdenkingen.

Oduber zelf bevestigde later op de dag dat er huiszoeking had plaatsgevonden in het appartement waar de familie momenteel verblijft na een brand in hun woonhuis, een paar weken geleden. ,,Onze meubels, kleren en andere eigendommen zitten grotendeels in containers. Die hebben ze ook meegenomen.” De oud-bewindsman leek vrij laconiek onder de situatie en ging ’s middags weer aan het werk. ,,Ik werk volledig mee met het OM, maar ik heb geen idee waar dit over gaat. Ze moeten gewoon hun werk doen en onderzoek doen na aangiftes.”

Minister-president Evelyn Wever-Croes reageerde kort op de huiszoeking: ,,Onze regering staat voor integriteit en daar speelt het OM een belangrijke rol bij. Het OM is een onafhankelijke instantie en wij geven hen alle ruimte om hun werk te doen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.