Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De ambtenarenvakbonden en de regering zijn geen stap dichterbij elkaar gekomen en praten vandaag verder. Ondanks urenlange vergaderingen, blijven de partijen bij hun eigen standpunt.

arueisenDat van de regering is dat de ambtenaren en trendvolgers op last van Nederland 12,5 procent van hun jaarsalaris moeten inleveren. De vakbonden vinden dat de regering eerst maar eens op andere plaatsen moet bezuinigen. Zij hebben gisteren met elkaar overlegd over een gezamenlijk standpunt.

De voorzitter van douanevakbond Sada, Edward Maduro, verklaarde dat het absoluut niet zo is dat de ambtenaren niet willen inleveren in deze moeilijke tijd. ,,Wij vinden alleen dat de regering niet unilateraal dit soort beslissingen kan nemen. Er had al kort na 13 maart overleg moeten plaatsvinden over kortingen op de salarissen, maar de regering heeft ervoor gekozen dat niet te doen.”

Magaly Brito, secretaris-generaal van Sindicato di Empleadonan Publico y Priva di Aruba (Seppa), wilde alleen kwijt dat ze er steeds minder van gaat begrijpen. ,,Op mijn brieven vol vragen krijg ik geen antwoord. De vakbond van verpleegkundigen krijgt het echter wel voor elkaar om de volledige salarissen en het vakantiegeld uit te laten betalen. Dit leidt uiteraard tot verwarring en verontwaardiging onder de ambtenaren. Er wordt van ons solidariteit gevraagd, maar dan moet wel iedereen solidair zijn.”

Een belangrijk punt voor Brito is de manier waarop de korting op de salarissen wordt toegepast. Omdat er gekort wordt op het brutoloon, wordt ook de pensioenopbouw minder. Die zorg kwam haar op een sneer van minister-president Evelyn Wever-Croes te staan. ,,Het is buitenproportioneel dat er acties gevoerd worden in een tijd dat duizenden mensen in de private sector een groot deel van hun inkomen verliezen, met als argument dat ambtenaren later een paar florin per maand minder overhouden aan pensioen.”

Ondanks de grote verschillen van mening, zijn de meeste vakbonden positief over de kans dat er vandaag toch een akkoord uit de bus komt. Grote uitzondering is onderwijsvakbond Simar. De leerkrachten hebben grote moeite met het beleid van Onderwijsminister Armando ‘Rudy’ Lampe, en vooral met het gebrek aan communicatie. Maandagavond werd tijdens een vakbondsvergadering besloten dat er vandaag weer een werkonderbreking wordt gehouden tot 9.30 uur. Voor vanmiddag staat een protestdemonstratie op het programma. Ouders en leerlingen worden uitgenodigd om in een lange stoet naar het bestuurskantoor te trekken. Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft in een laatste poging om het ongenoegen te sussen, een brief geschreven waarin staat dat alle door Lampe voorgestelde veranderingen, voorlopig van de baan zijn.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.