Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - ,,Veranderingen en fuseren zonder noodzaak, zonder het onderwijsveld te hebben gehoord en zonder rekening te houden met de verschillen tussen schoolculturen.” Zo categoriseren de hoofden van zestien scholen, verenigd in het Hoofden Overleg Openbaar Onderwijs (Hooo) de door minister Armando ‘Rudy’ Lampe aangekondigde bezuinigingen op het openbaar onderwijs in een brief aan minister-president Evelyn Wever-Croes.

aruonderwijsZe vragen de premier om de bezuinigingen op te schorten. De brief, namens Hooo geschreven door advocaat Desiree Croes, opent met begrip: ,,Voorop dient te worden gesteld dat Hooo zich bewust is van de moeilijke financiële situatie van het Land. Bezuinigen lijkt dan noodzakelijk, doch vooralsnog lijken de voorgenomen bezuinigingsplannen van de minister ondoordacht te zijn. Hierdoor hebben de voorgestelde bezuinigingen voor veel onrust en onzekerheid gezorgd onder leerlingen, ouders, docenten en schoolhoofden.”

Uit de brief blijkt dat vooral de voorgenomen fusies tussen scholen niet goed vallen bij Hooo: ,,Dit zou betekenen dat scholen die gestoeld zijn op verschillende levensfilosofieën en ideologieën in één grote ‘ideologieloze’ school zullen opgaan. Het zou niet alleen een fusie van het organisatieklimaat betekenen, hetgeen een versplintering en/of aantasting van de besluitvorming, de financiële administratie, de communicatie tussen ouders en school en de leiderschapsstijl van de directeur inhoudt, maar ook de meer aan de schoolvisie en -missie gerelateerde aspecten zoals de unieke identiteit van de school, haar korte- en langetermijndoelen en de met zorg ontwikkelde zorgstructuur zal eraan moeten geloven.”

De scholen die voor fusie zijn voorgedragen, zijn volgens Hooo niet structureel in leerlingenaantal achteruitgegaan. ,,Op deze scholen is er ook niet een daling van het aantal leerlingen te verwachten. Het tegendeel is eerder het geval: elk jaar raken de klassen van deze openbare scholen snel vol, waardoor zelfs een wachtlijst is ontstaan. Noch wordt kwalitatief laag onderwijs geboden op bedoelde scholen. Kort gezegd: er is geen objectieve noodzaak die de voorgestelde veranderingen en/of fusie rechtvaardigt, zodat het voorstel van de minister eerder een gelegenheidsbezuiniging te noemen is.”

Voor het overleg met de minister heeft Hooo geen goed woord over: ,,Praten is niet hetzelfde als communiceren. De communicatie tussen de minister en het veld is sinds zijn aantreden jammer genoeg een eenrichtingsverkeer geweest: de minister heeft een plan, deelt het mede - meestal eerst aan de media - en verwacht daarna volledige medewerking van het onderwijsveld. Zeker wanneer het gaat om een verandering van visie en beleid, dient naar het oordeel van cliënten, de communicatie direct, met respect en in alle openheid te gebeuren.”

De schoolhoofden vragen de premier de bezuinigingen af te blazen en minister Lampe te bewegen tot echt overleg met hen.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.