Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De rechtbank heeft surseance van betaling verleend aan Servicio di Limpiesa di Aruba (Serlimar). Nog niet duidelijk is wat dit betekent voor de ophaal van het huisvuil.

serlimarSinds de omzetting van de overheidsdienst voor het ophalen van huishoudelijk afval en het beheer van de dump Parkietenbos in Serlimar sui generis, draait de geprivatiseerde organisatie slecht. De overheid paste jaarlijks vele miljoenen bij, terwijl Serlimar niet bij machte bleek de verplichte bijdrage van zijn klanten te innen.

De regering heeft nu besloten de geldkraan dicht te draaien. Daardoor kan het bedrijf niet langer zijn rekeningen betalen. Om te voorkomen dat schuldeisers beslag leggen op de boedel, heeft Serlimar zelf surseance van betaling aangevraagd. Surseance van betaling houdt ‘uitstel van betaling’ in en is gericht op het voortbestaan van een onderneming. Voor een surseance van betaling moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn en het bedrijf structureel zijn rekeningen niet meer kan betalen, volgt meestal alsnog een faillissement. Tijdens de surseance van betaling wordt een bewindvoerder aangesteld, die samen met de schuldenaar het beheer over het bedrijf voert. De schuldenaar heeft voor belangrijke beslissingen medewerking, machtiging of bijstand nodig van de bewindvoerder.

Aangezien de rechter uitstel van betaling heeft verleend, blijft voor schuldeisers geen andere weg open dan zich te melden bij de rechtbank. Die heeft advocaat Geert Rep tot bewindvoerder benoemd. Op 26 augustus is er een zitting van de rechtbank om de voortgang te behandelen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.