Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De rechtbank heeft surseance van betaling verleend aan Servicio di Limpiesa di Aruba (Serlimar). Nog niet duidelijk is wat dit betekent voor de ophaal van het huisvuil.

serlimarSinds de omzetting van de overheidsdienst voor het ophalen van huishoudelijk afval en het beheer van de dump Parkietenbos in Serlimar sui generis, draait de geprivatiseerde organisatie slecht. De overheid paste jaarlijks vele miljoenen bij, terwijl Serlimar niet bij machte bleek de verplichte bijdrage van zijn klanten te innen.

De regering heeft nu besloten de geldkraan dicht te draaien. Daardoor kan het bedrijf niet langer zijn rekeningen betalen. Om te voorkomen dat schuldeisers beslag leggen op de boedel, heeft Serlimar zelf surseance van betaling aangevraagd. Surseance van betaling houdt ‘uitstel van betaling’ in en is gericht op het voortbestaan van een onderneming. Voor een surseance van betaling moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn en het bedrijf structureel zijn rekeningen niet meer kan betalen, volgt meestal alsnog een faillissement. Tijdens de surseance van betaling wordt een bewindvoerder aangesteld, die samen met de schuldenaar het beheer over het bedrijf voert. De schuldenaar heeft voor belangrijke beslissingen medewerking, machtiging of bijstand nodig van de bewindvoerder.

Aangezien de rechter uitstel van betaling heeft verleend, blijft voor schuldeisers geen andere weg open dan zich te melden bij de rechtbank. Die heeft advocaat Geert Rep tot bewindvoerder benoemd. Op 26 augustus is er een zitting van de rechtbank om de voortgang te behandelen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week