Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft gisterochtend een werkbezoek gebracht aan het kustwachtsteunpunt Aruba en aan de politiewacht San Nicolas. arugouverneurCentraal tijdens het bezoek stond de impact die het coronavirus heeft op de werkzaamheden van deze diensten. Bij aanvang van het bezoek werd de gouverneur ontvangen door het hoofd van het kustwachtsteunpunt. Na een korte toelichting te hebben gekregen over de huidige inzet van de kustwacht in de Arubaanse wateren, sprak de gouverneur met een aantal medewerkers van de kustwacht en met militairen die op dit moment worden ingezet voor de kustwacht. In verband met het coronavirus zijn alle maritieme grenzen van Aruba gesloten. Door deze maatregel heeft alleen het gereguleerde vaarverkeer toegang tot de eilanden. Ter handhaving hiervan heeft de kustwacht maatregelen genomen in de vorm van extra patrouilles op land en water. Bij de uitvoering wordt de kustwacht ondersteund door militairen van de Arubaanse militie en van het 32 raidingsquadron van marinierskazerne Savaneta.

Aansluitend bezocht de gouverneur de politiewacht San Nicolas. De gouverneur sprak hier met verschillende agenten over hun ervaringen gedurende de coranacrisis. Door de maatregelen is het rustiger op straat en dat betekent onder meer dat de werkzaamheden van de politie enigszins een ander karakter hebben. In het gesprek gaven de agenten verder aan, dat de anderhalve maand geleden afgekondigde maatregelen in het begin niet door iedereen serieus werden genomen. Mogelijk had dat te maken met het feit dat niet iedereen zich voldoende realiseerde dat er sprake was van een groot risico voor de volksgezondheid. De laatste tijd zien de agenten echter dat het veel beter gaat. Men beseft steeds beter wat wel en niet kan, welke risico’s corona met zich meebrengt voor de volksgezondheid en wat de effecten zijn op de samenleving. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt van dag tot dag - en in overleg met het bevoegd gezag en partnerorganisaties - de inzet van de politie bepaald.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeert gouverneur Boekhoudt zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreekt hij zijn steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.