Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Directeuren van staatsbedrijven mogen voortaan niet meer verdienen dan 130 procent van het salaris van de minister-president. Premier Evelyn Wever-Croes maakte bekend dat de Wever-Croes-norm met onmiddellijke ingang wordt ingevoerd en structureel wordt.

croesDe financiële situatie van Aruba, als gevolg van de coronacrisis is zeer slecht, zo herhaalde de premier nog maar eens. ,,De overheidsinkomsten zijn met tachtig procent gedaald, en de kosten zijn fors verhoogd omdat ineens financiële steun moet worden verleend om te voorkomen dat 37.000 personen hun baan verliezen. Er is geen garantie dat er binnenkort geld is om salarissen te betalen, voor de gezondheidszorg of voor de pensioenen. De regering van Aruba zoekt naarstig naar geld, in de Verenigde Staten en in Nederland.”

Ook de overheidskosten en vooral salarissen, moeten verlaagd worden. Premier Wever-Croes heeft de vakbonden laten weten dat de regering de salariskosten gaat verlagen voor de periode mei tot en met december 2020. Ministers, ambtsdragers, adviseurs en directeuren van overheidsentiteiten leveren twintig procent in. Ambtenaren en werknemers van gesubsidieerde stichtingen en overheidsentiteiten leveren 12,6 procent in. Gepensioneerde ambtenaren leveren 4,5 procent in. De regering heeft al tweemaal vergaderd met de vakbonden. Hoewel er geen algehele consensus is, wordt het voorstel volgens de premier wel gedragen door de meerderheid van de vakbonden.

De regering komt tegemoet aan enkele eisen van de vakbonden. De regering heeft besloten om strengere prijscontroles te gaan uitvoeren en met het havenbedrijf en importeurs om de tafel te gaan zitten om tot afspraken te komen. Ook zijn afspraken gemaakt met de banken dat ze rekening zullen houden met de verlaagde lonen, op een ‘case-by-case’ basis. Overheidsentiteiten moeten de kosten verlagen. Naast de directeuren moeten ook de overige personeelsleden salaris inleveren. Ook de vergoeding aan de raadscommissarissen wordt met 20 procent ingekort, al hebben verschillende raadsleden al aangegeven alles te zullen inleveren tijdens de crisis.

Ten aanzien van bezuinigingen op het bestuurskantoor, stelde Wever-Croes dat de regering reeds vanaf het aantreden van dit kabinet in 2017 fors heeft bezuinigd bij de bureaus van de ministers, waarbij nu met een maximumaantal medewerkers wordt gewerkt en de salarissen volgens ambtenarenschalen lopen. ,,Hiermee is jaarlijks al 27 miljoen florin bespaard. Ook heeft de regering laten weten dat bijna gelijktijdig met de uitbraak van de Covid-19-pandemie alle ministeries en de onder hen ressorterende diensten de opdracht hebben gekregen om gedurende 2020 de uitgaven op het uiterste minimum te houden. Dit betekent dat geplande beleidsvoorstellen en projecten geen doorgang meer in het lopend jaar zullen hebben. Daarbovenop is ook artikel 18 lid 2 CV1989, de verplichtingenstop, geactiveerd.

Ook is een eerste ronde van bezuiniging toegepast waarbij 9,6 miljoen florin is bespaard, op onder meer reis- en verblijfkosten, deskundig advies, huur kantoorinventaris, schrijf-/bureaubehoeften, opleidingen en cursusgeld, huur e/o leasevoertuigen en brandstof, bedrijfsbenodigdheden, uit- en terugzendingen. Ook is het Sociaal Crisis Plan voor 2020 met 10 miljoen florin ingekort”, aldus de opsomming van de bewindsvrouw. Dit levert een besparing op van 91 miljoen florin. ,,Zodra de ‘shelter-in-place’ achter de rug is en de diensthoofden weer op het werk zijn, zullen zij kunnen aangeven waar meer ruimte is om te besparen.” Premier Wever-Croes heeft nog geen algehele consensus bereikt, maar kan niet veel langer wachten. ,,Er is wel steun voor de maatregelen onder de meerderheid van de vakbonden. Hiermee toont Aruba daadkracht en solidarisme in moeilijke tijden”, aldus de premier.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).