Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De Kamer van Koophandel (KvK) vindt het noodzakelijk dat Aruba afscheid neemt van de rigide arbeidswetgeving. ,,Introductie van arbeidsflexibiliteit kan het economisch herstel na de shelter in place bespoedigen”, stelt de KvK in een persbericht.

arbeidswettenDat bericht begint met vast te stellen dat Aruba te maken heeft met een ongekende economische crisis. ,,De verliezen belopen 10 miljoen florin per dag. Volgens de regering in de toelichting op de begroting, duurt die zeker nog tot het einde van het jaar.” De KvK noemt het cruciaal voor werkgevers om de komende maanden flexibel met arbeid om te kunnen gaan, om de schade voor werkgevers en werknemers zo veel mogelijk te kunnen beperken. Concreet denkt de KvK aan de mogelijkheid om ontslag te kunnen aanvragen wegens 'force majeure'. ,,Zo kunnen bedrijven inkrimpen voor korte tijd en in de tijd die voor ons ligt, overleven.”

De regering doet juist het tegenovergestelde door geen ontslagen toe te staan gedurende de coronacrisis. ,,Dan vallen bedrijven om en zitten veel meer mensen zonder werk, of ze houden hun baan, maar krijgen geen salaris. Dat is veel schadelijker voor de economie dan beperkte werkloosheid, terwijl bedrijven overleven.” De KvK wil ook - in elk geval tijdelijk - af van het wetsartikel dat arbeidscontracten voor bepaalde tijd verbiedt. ,,Juist tijdelijke contracten zijn van belang op het moment dat bedrijven geen zekerheid hebben over hun voortbestaan. Als de bedrijvigheid weer voorzichtig op gang begint te komen, is flexibiliteit noodzakelijk. Als werkgevers meteen vaste contracten moeten afsluiten, worden ze veel voorzichtiger en duurt het economisch herstel een stuk langer. De KvK benadrukt dat Aruba als enige land binnen het Koninkrijk vasthoudt aan ouderwetse rigide arbeidswetten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).