Al het nieuws

 Van onze correspondent

Oranjestad - ,,Citgo zou niet alleen de achterstallige belastingen, maar ook de verschuldigde huur moeten betalen. Het bedrijf heeft geld zat.

citgoIn de beëindigingsovereenkomst zou moeten staan dat als de overheid geen nieuwe partner vindt, Citgo alsnog gehouden wordt aan de verplichting om de installaties te ontmantelen.” Advocaat Johan Sjiem Fat vindt het onbegrijpelijk dat de regering bereid is akkoord te gaan met ‘slechts’ 16 miljoen dollar aan achterstallige belasting, om de overeenkomst met Citgo te ontbinden. Hij weet waar hij over spreekt, want Sjiem Fat was destijds betrokken bij de totstandkoming van de contracten.

Minister-president Evelyn Wever-Croes maakte een week geleden bekend dat het onderhandelingsteam het onderste uit de kan heeft weten te halen met het bedrag. ,,Citgo gaf vorig jaar al aan dat het bedrijf het contract niet kon nakomen vanwege de sancties van de Verenigde Staten tegen Venezuela. Vanaf dat moment zijn we in onderhandeling over beëindiging. In mei 2019 hebben we een Memorandum of Understanding gesloten met die strekking.”

Volgens de bewindsvrouw heeft Citgo duidelijk gemaakt dat er geen geld is om de huur te betalen, noch het personeel. ,,Na lang onderhandelen hebben we bereikt dat Citgo 16 miljoen dollar betaalt aan belastingen. De regering stelt Citgo niet aansprakelijk voor milieuschade, die er overigens nauwelijks is. Ook krijgt Citgo vrijstelling van de verplichting om de installaties te ontmantelen. Ze hebben daar geen geld voor en ook het geld van de garantiestelling is er niet. Citgo krijgt verder kwijtschelding van de huur die sinds 1 maart vorig jaar niet is betaald.”

In een interview met 24Ora.com laat Sjiem Fat weinig heel van de deal. ,,Aruba krijgt een relatief klein bedrag en draait straks zelf op voor de kosten van de ontmanteling van de installaties, die kunnen oplopen tot wel 100.000 dollar.” Dat het zover komt, is voor hem duidelijk. ,,Er staan geen bedrijven in de rij om zich in San Nicolas te vestigen. De oliewereld is klein en de problemen die Citgo heeft vanwege de sancties tegen Venezuela, zijn al drie jaar bekend. Als er een serieuze gegadigde was, had die zich allang gemeld. De twintig geïnteresseerden waar de regering mee schermt zijn tussenpersonen, die met veel bombarie een Letter of Intent tekenen en dan op zoek gaan naar een overnamekandidaat. Het loopt op niets uit.”

De advocaat snapt dat Citgo van het contract af wil. ,,Nu ze niet aan olie uit Venezuela kunnen komen, heeft het project voor hen geen zin meer. Er is gewoon geen business case.” Hij bestrijdt dat Citgo geen geld heeft om Aruba te betalen. ,,Citgo heeft geld zat. Ze bezitten drie raffinaderijen, talloze benzinestations en overslaginstallaties. Hun cashflowsituatie is uitstekend. Het is wel zo dat er twee hele grote schuldeisers druk op Citgo uitoefenen, maar als je alles bij elkaar optelt is er genoeg geld.”

Sjiem Fat vindt dat de regering Aruba een heel slechte dienst bewijst door akkoord te gaan. ,,De claims van Aruba zijn onbelangrijk in verhouding tot het totale plaatje van Citgo. Ze kunnen makkelijk betalen. Er moet gewoon meer druk worden gezet. Dat een arbitrageproces vijf jaar zou duren is onzin, want de claims zijn heel simpel. Achterstallige huur, belastingen en de afkoopsom. Citgo weet dat ze moet betalen en zal de zaak niet eens voor de rechter brengen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.