Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Het bedrijfsleven wil dat de regering zo snel mogelijk met een plan komt om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen. De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht dat 50.000 mensen anders geen werk meer hebben als de deuren weer open mogen.

aruba,,Aruba zit in een diepe sociaaleconomische crisis. We zijn op de hoogte van de genomen maatregelen, maar er is meer nodig”, aldus de KvK in een persbericht. ,,Ondernemers moeten al het mogelijke doen om werknemers op de loonlijst te houden, maar de overheid moet ondernemers daarbij ondersteunen. De overheid moet de ambtenarensalarissen verlagen en het geld teruggeven aan de ondernemers om hun werknemers in de particuliere sector met deze gelden te betalen.”

De KvK gaat nog verder met de voorstellen: ,,Elmar-, Web- en Setardiensten moeten tot nader order kosteloos en zonder uitstel gratis ter beschikking worden gesteld.” Ten aanzien van het voorstel van de regering om bedrijven uitstel van betaling te verlenen van allerlei belastingen, stelt de KvK: ,,Alle te betalen belastingen mogen niet worden uitgesteld, maar moeten onmiddellijk worden vrijgesteld, zodat ondernemers tot nader order de werknemers op hun loonlijst kunnen betalen.”

De KvK steunt de inspanningen van de regering om geld te lenen om de crisis te boven te komen en weet ook te vertellen hoe dat geld besteed moet worden: ,,De regering moet hard werken om een ??kapitaalinjectie te krijgen voor het bedrag dat Aruba nodig heeft om de economie in ieder geval tot het einde van het jaar in leven te houden, berekend op maandbasis. Deze injectie moet naar de ondernemers gaan zodat zij hun werknemers kunnen betalen en niet naar de loonkosten van de overheid.”

Afsluitend toont de KvK begrip voor de problemen waar de regering mee te kampen heeft: ,,We weten en menen dat de regering haar best doet om zoveel mogelijk te helpen, maar we begrijpen van de leden van de Kamer van Koophandel dat bovenstaande de belangrijkste zorgen zijn. Er zullen 50.000 mensen werkloos raken in de Arubaanse straten en deze mensen, onze mensen, zullen zeer snel hulp nodig hebben. Uiteraard zijn we bereid om te helpen en waar nodig input te leveren.”

Ondernemer Rene Kan is het eens met de gedachtegang van de KvK. Hij zei onlangs tegen NoticiaCla dat de regering salarissubsidie zou moeten verstrekken aan ondernemers, zodat ze hun personeel kunnen betalen. ,,Een bedrijf kan er dan eventueel geld bij doen, want niemand kan leven van 950 florin.” Rene Kan vraagt zich af waarom Aruba voor een andere koers kiest dan veel andere landen. ,,Waarom het wiel opnieuw uitvinden? In Nederland krijgen werkgevers subsidie voor de salarissen, zodat de werknemers hun lasten kunnen betalen. Op die manier blijft de economie draaien. Na de crisis kan men dan de draad weer oppakken.”

Werkgeversorganisaties Atia, Ahata, Cua, K.V.K., Acba, Atsa en WAB uitten vorige week in een brief al hun ongenoegen over de maatregelen die worden genoemd in de Nota van Wijziging op de begroting 2020. ,,De beslissingen die zijn genomen naar aanleiding van de coronacrisis zijn onvoldoende om in de nabije toekomst zoveel mogelijk bedrijven overeind en zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. Het is essentieel dat de besluiten die nu worden genomen Aruba in staat stellen zo snel mogelijk terug te veren wanneer de crisis is verdwenen. Zoals in veel andere landen gebeurt. Het huidige plan van de regering is onaanvaardbaar en brengt Aruba's herstelmogelijkheid ernstig in gevaar.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.