Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft gisteravond de bevolking toegesproken naar aanleiding van de situatie die in Aruba is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. De toespraak werd rechtstreeks uitgezonden via televisie en radio. Op de Facebookpagina van het Kabinet van de Gouverneur was de toespraak gelijktijdig te zien, met Nederlandse ondertiteling. Hieronder integraal de toespraak.gouverneur

Waardig Volk van Aruba,

De afgelopen dagen en weken lijken net een hoofdstuk uit een spannende film. Nog nooit eerder werd - in vredestijd - onze vrijheid van beweging, om een normaal leven te lijden of zaken te doen, zo beperkt als in deze afgelopen weken. De instructies van de regering op basis van adviezen van lokale experts, van onze zustereilanden, van ons Koninkrijk en van internationale instanties hebben als doel te voorkomen dat het coronavirus zich nog verder verspreidt binnen onze gemeenschap en een dreigend gevaar wordt voor de volksgezondheid. Het mag ons gezondheids- en zorgstelsel niet overbelasten. Het is geen spelletje. De voorzorgsmaatregelen, hygiënemaatregelen, ‘social distancing’, het uitgaansverbod, alsmede de lockdown zijn nu zeer belangrijk. Ik begrijp dat dit een grote impact heeft op onze manier van leven, maar deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat wij het gevecht verliezen en dat dit coronavirus zich verder uitbreidt. Wij hebben kunnen zien hoe men in Europese landen zelfs op het punt is gekomen dat gekozen moet worden tussen leven of dood van een mens om een ander te redden, iets wat normaal gesproken in de handen ligt van de Heer.

Daarom is het de plicht van ons allen als burgers om de verantwoordelijkheid die op onze schouders rust serieus te nemen, wij allen op deze zo geliefde rots! Wij moeten de instructies die wij hebben gekregen niet negeren. Door voor onszelf te zorgen, zorgen wij voor anderen en kunnen wij zelfs hun leven redden door hen niet besmet te laten raken. 18 Maart was de dag waarop wij hardop hadden moeten zingen, ‘grandeza di bo pueblo ta, su gran cordialidad’ (de grootheid van jouw volk is haar hartelijkheid). Nu moeten wij laten zien dat dit waar is! Het is niet de tijd om rampberichten te verspreiden of om te proberen voordeel te halen uit de wanhoop die er kan zijn, noch om paniek te zaaien voor twijfelachtige doeleinden. Er is een spreuk die luidt: ‘Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt’. Een crisis is geen synoniem voor het zaaien van tweedracht, noch voor wanorde of het creëren van verdeeldheid.

Als klein eiland dat afhankelijk is van wereldeconomieën en hun ontwikkeling, is deze pandemie van invloed - niet alleen op ons dagelijks leven, maar ook - op de belangrijkste hoeksteen van onze economie, het toerisme. Wij hebben crises meegemaakt in het verleden, zoals de sluiting van Lago of de financiële crisis, maar onze huidige situatie is veel ernstiger. Voor veel gezinnen en ondernemers zijn de gevolgen hiervan ongekend, waarbij de gevolgen op lange termijn moeilijk te overzien zijn. Maar wij moeten niet in de valkuil trappen om deze crisis ervoor te laten zorgen dat onze aanpak alleen gebaseerd is op onze egoïstische verlangens; wij moeten niet zomaar de deur openzetten voor negatieve gedachten, waarbij geen rekening wordt gehouden met het algemene welzijn. Wij moeten denken aan onze ouderen en onze kinderen niet vergeten. Bid voor hen die de eerste verdedigingslinie vormen en voor hen die werken in de supermarkten, apotheken en andere plaatsen van essentiële dienstverlening. Ook zij hebben te maken met angst en onzekerheid; laten wij hen daarom onze broederliefde tonen. Laten wij rekening met hen houden en hen respect tonen.

Wij hebben kunnen zien hoe bedrijven hun manier van zaken doen hebben veranderd om diensten te kunnen blijven leveren aan hun klanten. Maar wij zien ook hoe verschillende bedrijven proberen hen die het nodig hebben te helpen. Dit is iets om toe te juichen. Ook zien wij voorbeelden van mensen die hulp bieden aan hun buren, aan de meest kwetsbaren, aan de zorgbehoevenden… Anderen laten spiritueel leiderschap zien en bieden troost aan de zielen die leiding en steun nodig hebben van onze Schepper. Het doet mij deugd deze goede eigenschappen naar voren te zien komen. U speelt allen een onmisbare rol op dit moment bij het in standhouden van de fundering van onze samenleving. Dit is een goed moment om na te denken over hoe wij betere burgers en betere mensen kunnen zijn. Wij staan voor grote uitdagingen en wij moeten de broekriem aanhalen voor een veel langere periode dan ons lief is. Nu is de tijd om solidair te zijn. Persoonlijk heb ik besloten solidair te zijn met mijn land tijdens de crisis! Niet alleen als gouverneur van Aruba, maar ook als burger wil ik u vragen ook solidair te zijn met ons land tijdens de crisis!

Als wij dit allemaal doen, kunnen wij op een dag terugkijken op gezinnen met een hechtere band, een meer verenigd volk, een land waarvan de inwoners weten hun geschillen opzij te zetten voor een nationale kwestie. Laten wij tijdens de dagen van onzekerheid die voor ons liggen, alles doen wat binnen ons vermogen ligt, door woorden of daden, uit liefde voor ons land, omdat die liefde door niets verbroken kan worden! Moge God elk huishouden in Aruba zegenen.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).