Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - ,,Onze regering moet beseffen dat handel economische bedrijvigheid creëert en de enige bron van inkomsten voor het land is. Op dit moment is het absoluut noodzakelijk dat er oplossingen komen om investeringen en economische activiteiten zo snel mogelijk in de gemeenschap te brengen.”

atiaWerkgeversorganisaties Atia, Ahata, CUA, Acba, Atsa en WAB uitten in een brief hun ongenoegen over de maatregelen die worden genoemd in de Nota van Wijziging (NvW ) op de begroting 2020. ,,De beslissingen die zijn genomen naar aanleiding van de coronaviruscrisis zijn onvoldoende om in de nabije toekomst zo veel mogelijk bedrijven overeind en zo veel mogelijk mensen in dienst te houden. Het is essentieel dat de besluiten die nu zijn genomen, Aruba in staat stellen zo snel mogelijk terug te veren nadat de crisis is verdwenen, zoals in veel andere landen gebeurt. Het huidige plan van de regering is onaanvaardbaar en brengt Aruba's herstelmogelijkheid ernstig in gevaar.”

Het stimuleringspakket voor kleine en middelgrote bedrijven wordt geschat op 40 miljoen florin. De werkgevers vinden dit onvoldoende: ,,Dit is nog geen twintig procent van het geschatte bedrag voor FASE en is bij lange na niet genoeg. Vertegenwoordigers van de particuliere sector hadden op uw verzoek verschillende maatregelen voorgesteld om de kasstroom voor bedrijven te behouden, en we zien geen van de aanbevelingen terug in de NvW.” De organisaties twijfelen ook aan de schatting van de extra kosten voor medische apparatuur en informatiesessies van twee miljoen florin. ,,Dit lijkt te laag, tenzij een deel van de kosten is opgenomen in de verhoging van het AZV-budget met 250 miljoen florin.”

Wat de private sector vooral steekt is dat er geen maatregelen genoemd worden om de personeelskosten van de openbare sector te verlagen. ,,Zoals de premier zelf herhaaldelijk zei, treft de Covid-crisis ons allemaal en moet de last door iedereen worden gedragen. We herhalen de mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen door het elimineren van bashi premie, voorjaarspremie, najaarspremie, salarisstijgingen, overbruggingstoelage, aanvullende AZV, ter beschikking toelage, pensioenstelsel wijzigen in beschikbare premieregeling, aanzienlijke verlaging van salarissen en/of toepassing van ‘geen werk/geen loon’-regels”, aldus de brief, waarin wordt gesteld dat een dergelijke kostenverlaging de last over de werknemers in de particuliere en de publieke sector verdeelt.

De werkgeversorganisaties bieden aan om mee te denken: ,,We hebben bewezen bereid te zijn met de regering van Aruba samen te werken om de rampzalige gevolgen van dit virus voor onze economie en het welzijn van de gemeenschap te beperken. Helaas heeft de regering opnieuw eenzijdige besluiten genomen en heeft zij de inbreng van de particuliere sector niet overwogen, noch heeft zij ons betrokken bij de vervolggesprekken over maatregelen en noodzakelijke hulpverlening.

De NvW geeft aan dat de regering van Aruba geen begrip heeft voor de ernstige gevolgen van deze crisis voor onze economie, en we dringen er nogmaals bij u op aan de toegestoken hand van de particuliere sectorgroepen te aanvaarden om te helpen bij het bereiken van maximale veerkracht voor ons eiland.”

In een reactie zei minister-president Evelyn Wever-Croes dat de publieke sector niet aan bezuinigingen ontkomt. ,,We gaan kijken hoe we op de beste manier kosten kunnen besparen. Op kort termijn is er overleg met de vakbonden hierover.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.