Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Oranjestad - De voorgestelde belastingwijzigingen kunnen een grote impact op de Arubaanse economie hebben, waarvan de effecten pas in de toekomst meetbaar zullen zijn.

aruIn samenspraak met Frank Snijders, partner Tax van het advieskantoor BDO Aruba, zet het Antilliaans Dagblad de belangrijkste wijzigingen en effecten op een rijtje.

Allereerst over een heffing van 6 procent over de invoerwaarde, ofwel CIF-waarde bij invoer. ,,Hoewel de grondgedachte achter dit voorstel juist is, lijkt de uitvoering complex te worden en wil de regering geen definitie geven van handelsgoederen”, aldus de fiscaal specialist. ,,Dat zal in de toekomst leiden tot discussies met de belastingdienst.”

Snijders wijst voorts op de afschaffing van het ‘imputatieregime’ (oud en nieuw); zonder overgangsregeling zorgt dit voor ten minste een verdubbeling en maximaal bijna een verviervoudiging van het effectieve tarief voor de kwaliteitshotels op Aruba. ,,Dat kan grote gevolgen hebben voor de investeringen in hotels (onderhoud & renovatie) en het product Aruba.” Dat tezamen met de dreiging van het coronavirus kan zorgen voor een ‘perfecte storm’, zoals ook Aruba Hotel & Tourism Association (Ahata) werd gewaarschuwd.

De beperking van de afschrijving op onroerende zaken treft voorts bijna alle ondernemers op Aruba. De Tax-partner van BDO: ,,De effectieve druk stijgt jaarlijks - voor 40 jaar - met 5.750 florin per 1.000.000 aanschafwaarde in real estate. De cashflow van ondernemers kan daardoor zwaar getroffen worden nu een gedeelte van de afschrijvingskosten aan winstbelasting betaald moet worden.”

Snijders wijst tevens op de stijging van de deviezenprovisie; een ‘zeer zwaar drukkende additionele kostenpost’ voor ondernemers, zeker nu Aruba afhankelijk is van import en dus transacties met het buitenland vallend onder deze heffing. ,,Ook een burger die met zijn creditcard iets koopt wordt hierdoor getroffen.”

Er speelt méér: de afschaffing van het pensioen in eigen beheer en volledige uitsluiting van de directeur-grootaandeelhouder van enige fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw is naar de mening van deze fiscaal expert ‘onvoldoende onderbouwd’ en ‘negeert het feit’ dat de ondernemer met zijn gehele vermogen risico loopt en netjes al belasting betaalt daarover. ,,Nu verzekeraars een ‘defined benefit’-systeem niet willen verzekeren, is de hele private sector gedwongen om een beschikbare premieregeling te kiezen. Op zich niets mis mee, maar waarom mag een ambtenaar wel een ‘defined benefit’-pensioen krijgen? Een gemiste kans om meteen ook de kosten van de overheidspensioenen te beperken.”

Tot slot de aanscherping van de aftrekbeperkingen; die zorgt aan de ene kant voor een meer evenwichtige werking - namelijk onderworpenheid in plaats van effectief betalen - maar aan de andere kant tot meer gevallen die er onder vallen. Snijders: ,,Dat werkt, ook hier voornamelijk voor de grote bedrijven en hotels, een verhoging van de effectieve belastingdruk in de hand.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).