Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Utilities moet haar voormalig directeur Frank Hoevertsz nog een kwart miljoen florin betalen. Daarmee komt diens ontslagvergoeding uit op 416.350 florin.

ARUHoevertsz werd begin januari 2019 ontheven uit zijn functie. Volgens de raad van commissarissen (RvC) was er sprake van een vertrouwensbreuk.

RvC-voorzitter Richard Eman liet via een persbericht weten dat er een onderzoek is geweest door een registeraccountant over het gevoerde beleid in de jaren 2010 tot en met 2017. Op grond daarvan vond een gesprek plaats tussen de RvC en Hoevertsz. ,,Na het aanhoren van de directeur, heeft de RvC direct besloten de heer Hoevertsz te ontheffen uit zijn functie als statutair directeur”, aldus Eman, die verder geen informatie wilde geven, omdat hij verwachtte dat de zaak voor de rechter komt.

Voor Hoevertsz kwam zijn ontslag niet als een verrassing. Hij is een prominente AVP-er, met een geschiedenis van ontslag om politieke redenen. In 1993 moest hij het veld ruimen op last van Nel Oduber en Charro Kelly. In 2002 was het weer raak, onder verantwoordelijkheid van diezelfde Oduber, met steun van Marisol Lopez-Tromp. In beide gevallen werd een ontslagvergoeding overeengekomen. Naar verwachting zal Hoevertsz, die nog maar twee jaar van zijn pensioen af zit, daar nu ook op aansturen.

Dat bleek inderdaad het geval. Hoeverts ging wel akkoord met zijn ontslag, maar niet met de afvloeiingsregeling die hem werd toebedeeld. Hoeverts ging officieel per 1 mei met ontslag en kreeg 166.540 florin bovenop de nabetaling van zijn salaris. Zelf wil hij het volledige bedrag hebben dat met hem contractueel was overeengekomen. Dat bedraagt een volledig jaarsalaris, inclusief alle extra’s. Voor de rechter eiste Hoevertsz dat hem netto 239.271,84 florin wordt betaald, 175.019,08 florin aan achterstallige pensioenpremie aan Ennia, 42.709,06 florin aan de Belastingdienst en 5.959 florin aan de Ontvanger.

Utilities vond dat exorbitant en bracht naar voren dat Hoevertsz aan het einde van dit jaar van een dik pensioen kan gaan genieten, nadat hij jarenlang een veel te hoog salaris had gekregen. De rechter meende echter dat partijen zich aan contractuele voorwaarden horen te houden en wees de eis toe.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.