Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,We hebben het Nederlandse weer meegebracht. Gelukkig is de temperatuur wel Arubaans.” Dat zei minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toen er tijdens zijn persconferentie een hoosbui over Oranjestad trok.


knopsZijn bezoek van een dag aan Aruba heeft niet veel nieuws gebracht. Knops voerde naar eigen zeggen ‘goede’ gesprekken met de gouverneur van Aruba en minister-president Evelyn Wever-Croes. ,,We hebben het uitvoerig gehad over wat er speelt op het gebied van de financiën, Venezuela en binnen het Koninkrijk.” Over de financiële situatie zei Knops de tevredenheid van de premier over de gang van zaken te delen. ,,De uitdagingen zijn groot, want de schuldpositie van Aruba is een enorm risico. Je moet echter oppassen dat je de economie niet kapot bezuinigt. Een bloeiende economie is belangrijk voor de werkgelegenheid.”
De bewindsman liet zich informeren over de monumentenzorg en de werkzaamheden van Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (opvang kwetsbare vrouwen) en het Instituto Medical San Nicolas (medisch centrum). Hij zei onder de indruk te zijn van de prestaties die worden geleverd.
Het onderwerp van een mogelijke aanwijzing voor Aruba is nog niet van tafel. ,,We hebben in november afgesproken af te wachten wat het oordeel van het College Aruba financieel toezicht (CAft) is over de begroting 2020. Die is nog niet vastgesteld, dus daar wachten we op.” Volgens Knops geeft de regering serieus gevolg aan de adviezen van het CAft. ,,Ik heb daar alle vertrouwen in.”