Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Fractieleider Rocco Tjon (MEP) heeft een initiatiefwet ingediend waarin een identificatieplicht wordt geregeld. Hij deed dit samen met collega-Statenlid Hendrik Tevreden.

aruidVolgens Tjon is identificatieplicht een belangrijk middel voor de rechtshandhaving. ,,Bij controle is identificatie essentieel. Daarom draagt identificatieplicht bij aan de versterking en handhaving van de openbare orde.” Het Statenlid is van mening dat betere controle op personen die gebruikmaken van openbare ruimtes, leidt tot meer veiligheid. Daarbij zou identificatieplicht ook een preventieve werking hebben, waardoor de criminaliteit op termijn afneemt.
Tjon is zich er wel van bewust dat identificatieplicht een zwaar middel is en heeft daarom trainingen voor rechtshandhavers gekoppeld aan het wetsvoorstel. ,,Ook hebben we de verplichting opgenomen voor de minister van Justitie om met regels te komen voor opsporingsambtenaren, zodat misbruik van de bevoegdheid wordt voorkomen.” Hij vindt identificatieplicht geen ondermijning van de rechten van burgers. ,,Alleen politiemensen en buitengewone opsporingsambtenaren hebben de bevoegdheid om mensen te vragen zich te identificeren. Burgers moeten wel de plicht hebben aan zo’n verzoek te voldoen, anders werkt het niet en wordt Aruba niet veiliger.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.