Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Minister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zou ten aanzien van Aruba op enig moment serieus met de gedachte hebben gespeeld (volgens sommige waarnemers zelfs gedreigd) om het College Aruba financieel toezicht (CAft) terug te trekken.

ARU Knops en wever croesAlthans dit kan worden afgeleid uit een schrijven van de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes aan Knops waarin zij ingaat op een mogelijk besluit van de Nederlandse bewindsman ‘om het CAft terug te trekken’, iets wat zij ‘zeker betreurt’. Zover is het niet gekomen, want tijdens de laatste Rijksministerraad (RMR) eind november kreeg de regering van Aruba opnieuw uitstel.
Wever-Croes verzoekt ‘namens de regering van Aruba’: ,,Laat het Caft in de tussentijd - maximaal zeven tot acht maanden - toezicht blijven uitoefenen in Aruba met de bevoegdheden zoals die thans nog wettelijk zijn verankerd in de (niet gewijzigde) Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) - het protocol is daarbij leidend - en geef Aruba de tijd om te concentreren op het verder op orde brengen van de openbare financiën, en het in elkaar zetten van een deugdelijk toezichtsorgaan.”
En verder: ,,Mocht toch de beslissing vallen om het CAft terug te trekken, wat ik zeker betreur, dan verzoek ik om mij dit zo spoedig mogelijk te laten weten, zodat wij aan een tussentijdse alternatief kunnen werken.” Dit was vorige maand, in de brief waarin Wever-Croes aangaf bezig te zijn met de constitutionele verankering van de verplichting tot houdbare overheidsfinanciën, waarvoor de Arubaanse Staatsregeling moet worden aangepast en wat overigens alléén kan met twee derde meerderheid van het parlement; mét behulp van de oppositie dus. Het is ook de brief waarin wordt gemeld dat Aruba bezig is met het opzetten van een Begrotingskamer.
,,Mijn verzoek is wederom om het CAft als toezichtsorgaan te laten functioneren zoals afgesproken in het protocol (Protocol Aruba-Nederland 2019-2021 van november 2018; dit protocol staat in het teken van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba, red.) in ieder geval totdat de genoemde stappen zijn uitgevoerd.”
Daarbij gelden volgens de regeringsleider ‘uiteraard de uitgangspunten zoals in het protocol afgesproken’. ,,Dus: protocol en LAft blijven geldig, zonder amendement (de Staten hebben de LAft zodanig aangepast dat deze naar het oordeel van de Nederlandse regering niet meer voldoet aan de protocolafspraken, red.). Het betreft een periode van maximaal zeven tot acht maanden.”
De huidige LAft bevat geen rapportageplicht aan de RMR en de landsverordening, een nationale wet dus, maakt het CAft daarmee in wezen vleuggellam. Een consensus-rijkswet financieel toezicht was voor Wever-Croes een brug te ver, vandaar de noodzaak om de LAft aan te passen. Maar die sneuvelde in de Staten van Aruba, waarmee het toezicht de facto ophoudt te bestaan.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).