Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De regering gaat niet in op verzoeken van verschillende vakbonden om de arbeiders die nu nog in dienst zijn van de raffinaderij, een contract bij de overheid te geven.

F26 ARUCitgo,,Het gaat om individuele arbeidscontracten waar de overheid geen partij in is”, aldus minister-president Evelyn Wever-Croes.
De regering kwam eerder dit jaar met Citgo overeen dat er gezocht mag worden naar een investeerder die de raffinaderij wil overnemen. ,,Toen wij over dit Memorandum of Understanding onderhandelden, hebben we nadrukkelijk bepaald dat Citgo gebonden blijft aan de wetten van Aruba voor zover het het personeel en de aannemers betreft”, brengt de premier in herinnering.
Ze heeft wel begrip voor de zorgen van de vakbonden, maar benadrukt dat de regering niets kan doen. ,,Onder de huidige omstandigheden, met de druk van de ministerraad van het Koninkrijk via het CAft, hebben we niet de mogelijkheid om werknemers van de raffinaderij over te nemen.” Ook RDA, als staatsbedrijf verantwoordelijk voor de terreinen en opstallen in het raffinaderijgebied, kan geen werknemers overnemen. ,,Zolang Citgo niet aan zijn verantwoordelijkheden voldoet, heeft RDA geen inkomsten.”
De regering hoopt op korte termijn een nieuwe operator te vinden voor de raffinaderij, maar heeft nog geen concrete resultaten.