Al het nieuws

Forse stijging personeelskosten Arubaanse Centrale Bank
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - De Centrale Bank van Aruba heeft over 2018 een hogere winst geboekt dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het Operational Report 2018. Het daarin opgenomen hoofdstuk van de Financial Highlights 2018 zijn bestudeerd door het Antilliaans Dagblad.

F26ARU CBADe winst is gestegen van 8,8 miljoen florin over 2017 naar 9,5 miljoen vorig jaar, zo laat de winst- en verliesrekening zien. De netto rente-inkomsten van de Arubaanse Centrale Bank kwam uit op bijna 21,6 miljoen (was 21,3 miljoen een jaar eerder). Het betreft opbrengsten uit beleggingen.
De ‘overige inkomsten’ stegen forser, namelijk van 10,7 miljoen naar 15,1 miljoen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door meer opbrengsten uit de zogeheten ‘exchange rate margin compensation’, een compensatiebedrag dat de CBA incasseert van de verschillende commerciële banken.
De totale inkomsten van de Centrale Bank van Aruba kwam hiermee uit op ruim 36,7 miljoen florin vergeleken met iets minder dan 32 miljoen twaalf maanden daarvoor. Echter, ook de uitgaven zijn gestegen.
De personeelskosten - de werknemerssalarissen en de daaraan gerelateerde uitgeven - groeiden het hardst: van 16,5 miljoen over het jaar 2017 naar 18,6 miljoen over 2018. Bij de Centrale Bank in Oranjestad werken momenteel bijna honderd personen, 98 om precies te zijn.
In een toelichting zegt de CBA, waar president Jane Semeleer leiding aan geeft, dat dit ‘primair door de ontslagvergoedingen aan voormalige werknemers’ komt en de toename van de personeelsaantallen per 31 december 2018 in vergelijking met een jaar daarvoor, alsook de salarisverhogingen die zijn gegeven.
Ook de operationele uitgaven gingen vorig jaar flink omhoog; van 5,1 miljoen naar 6,8 miljoen florin. Dit wordt veroorzaakt door meer kosten voor ingewonnen juridisch advies, transport en opslag van bankbiljetten en hogere uitgaven aan licenties en onderhoud van het computersysteem.
De balans toont aan dat de totale activa aanzienlijk zijn gestegen. Bedroegen die per 31 december 2017 zo’n 1.674 miljoen, twaalf maanden later stond er 1.806 miljoen (1,8 miljard) op de balans.
Deze stijging kan voornamelijk worden toegeschreven aan een toename van 133,6 miljoen ofwel 9,6 procent van de ‘foreign currency assets’. En dit was weer het gevolg van de verruiming met 113 miljoen van de overheidspapieren (‘government and other papers’). De waarde van de Arubaanse goudvoorraad zakte 3 miljoen en bedroeg ten tijde van de jaarwisseling 2018/2019 zo’n 255,3 miljoen florin.
De ‘golf’, zoals CBA het zelf noemt, van overheidspapier in 2018 komt voornamelijk door de netto cashtransfers voor het bedrag van 89,5 miljoen van de lopende rekeningen die de Centrale Bank in de Verenigde Staten aanhoudt.
Deze overmakingen waren nodig om aan de liquiditeitsbehoeften van CBA in buitenlandse valuta te voldoen om te betalingen namens de Arubaanse overheid te verrichten en om aan de vraag van de commerciële banken naar vreemde valuta tegemoet te komen.
Overheidspapier gehouden door de CBA werd positief beïnvloed door een hogere renteopbrengsten van 22,3 miljoen alsook een toename van de marktwaarde van de beleggingsportefeuille (in verband met een ‘revaluation account’) met 5,4 miljoen.
In het persbericht waarin de Centrale Bank het Operational Report aankondigt wordt nauwelijks ingegaan op de Financial Highligths, behalve de mededeling dat de positie van de Arubaanse Centrale Bank solide is gebleven. Het rapport vermeldt niet door welke externe accountant de jaarcijfers zijn gecontroleerd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).