Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Statenlid Melvin Tromp (AVP) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen minister-president Evelyn Wever-Croes. Hij verdenkt haar van zelfverrijking, machtsmisbruik, onrechtmatige bevoordeling, voorkeursbehandeling en belastingontduiking.

aruaangifteVolgens Tromp heeft Wever-Croes persoonlijk geregeld dat het advocatenkantoor van haar vader, advocatenkantoor Croes, Wever & Ruiz, vrijwel alle juridische werkzaamheden verricht voor de utiliteitsbedrijven. De premier heeft de utiliteitsbedrijven in haar portefeuille, waardoor ze persoonlijk aandeelhouder Land Aruba vertegenwoordigt. Ze verbrak kort na haar aantreden de relaties met de advocaten die destijds belast waren met de juridische zaken van WEB, Elmar, RDA en Utilities. Het advocatenkantoor van haar vader verdient veel geld aan deze zaken, geld dat volgens Tromp na haar politieke loopbaan bij Wever-Croes terechtkomt.
Wat Tromp ook onjuist vindt is dat de premier bekenden, familieleden en partijgenoten heeft benoemd in raden van commissarissen van deze staatsbedrijven. Zo kon het volgens hem gebeuren dat momenteel een lening ter waarde van 700 miljoen florin voor herfinanciering van Utilities wordt afgesloten, onder leiding van ‘loan agent’ Financial Quest, waarbij zowel Utilities als Financial Quest gebruikmaakt van de diensten van Croes, Wever & Ruiz. Saillant detail is dat Aruba Investment Bank deze financiering tegen veel lagere kosten had kunnen regelen, maar werd gepasseerd, zo meldt Tromp.
Het Statenlid dringt er bij het OM op aan om een strafrechtelijk vooronderzoek te starten tegen deze in zijn ogen kwalijke zaken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.