Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister-president Evelyn Wever-Croes vertrekt vanmiddag naar Nederland. Doel van het bezoek is met Nederlandse bewindslieden en parlementariërs te praten over het Arubaanse financiële beleid.

F15 ARUpremierVrijdag vergadert de Rijksministerraad (RMR) over het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) om Aruba een aanwijzing te geven. Wever-Croes is aanwezig bij die vergadering. ,,In feite zijn er twee knelpunten. De personeelskosten moeten omlaag en het belastingplan moet genoeg opleveren”, aldus de premier.
Ze heeft voorafgaand aan de vergadering van de RMR besprekingen met haar ambtsgenoot Mark Rutte en met minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wever-Croes gaat hen nogmaals vertellen dat wat haar betreft een aanwijzing niet nodig is. ,,We zijn bezig de personeelskosten te verlagen. Over het hete hangijzer van het crisisplan kan ik meedelen dat het opgenomen is in de begroting van 2020. Ten aanzien van het belastingplan wil ik naar voren brengen dat dit alleen niet voldoende is om het financiële gat te dichten. Er moet ook economische groei worden ontwikkeld.”
De premier heeft ook afspraken met vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer. ,,Ik wil dat ze van de regering van Aruba horen wat er gaande is op ons eiland. Er is veel onrust over hoe Aruba bepaalde zaken aanpakt. Daar zal ik een toelichting op geven, zodat zij inzicht krijgen in de manier waarop we de financiële situatie van een begrotingstekort naar een overschot hebben weten om te buigen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).