Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Den Haag - De minor Koninkrijkszaken die de Haagse Hogeschool heeft georganiseerd, heeft nuttige informatie opgeleverd voor de verschillende landen in het Koninkrijk, te weten Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

minorarubaGevolmachtigde minister Guillfred Besaril was aanwezig bij de sluiting van deze minor, een initiatief van de faculteit Rechten, Bestuurskunde en Integrale Veiligheid en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Arubahuis, Curaçaohuis, Sint Maarten House, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Bij de afsluiting van de minor presenteerden de studenten hun eindproducten. Over verschillende zelfgekozen onderwerpen maakten zij in groepen een analyse met aanbevelingen.
Met betrekking tot Aruba zijn de studenten dieper ingegaan op het onderwerp migratie in relatie tot de situatie in Venezuela. Dit thema is samen met het Arubahuis, de Arubaanse immigratiedienst Dimas en het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie op Aruba voorbereid. Wat betreft Curaçao zijn de studenten ingegaan op het onderwerp van de transitie naar duurzame energie. De Sint Maartengroep heeft het onderwerp over samenwerking op onderwijsgebied uitgewerkt. De studentengroep die opdracht kreeg vanuit BZK en OCW heeft een concept ontwikkeld in de vorm van een spel over de vraag hoe jongeren in Nederland meer kennis kunnen krijgen over de andere Koninkrijkslanden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).