Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Den Haag - De minor Koninkrijkszaken die de Haagse Hogeschool heeft georganiseerd, heeft nuttige informatie opgeleverd voor de verschillende landen in het Koninkrijk, te weten Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland.

minorarubaGevolmachtigde minister Guillfred Besaril was aanwezig bij de sluiting van deze minor, een initiatief van de faculteit Rechten, Bestuurskunde en Integrale Veiligheid en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Arubahuis, Curaçaohuis, Sint Maarten House, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Bij de afsluiting van de minor presenteerden de studenten hun eindproducten. Over verschillende zelfgekozen onderwerpen maakten zij in groepen een analyse met aanbevelingen.
Met betrekking tot Aruba zijn de studenten dieper ingegaan op het onderwerp migratie in relatie tot de situatie in Venezuela. Dit thema is samen met het Arubahuis, de Arubaanse immigratiedienst Dimas en het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie op Aruba voorbereid. Wat betreft Curaçao zijn de studenten ingegaan op het onderwerp van de transitie naar duurzame energie. De Sint Maartengroep heeft het onderwerp over samenwerking op onderwijsgebied uitgewerkt. De studentengroep die opdracht kreeg vanuit BZK en OCW heeft een concept ontwikkeld in de vorm van een spel over de vraag hoe jongeren in Nederland meer kennis kunnen krijgen over de andere Koninkrijkslanden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.