Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is vanaf maandag tijdelijk actief op Aruba. Studenten en oud-studenten krijgen dan voorlichting over alles wat met de terugbetaling van de Nederlandse studielening te maken heeft.

duo2Vertegenwoordigers van DUO bezoeken geregeld het Caribisch deel van het Koninkrijk om voorlichting te geven aan toekomstige studenten en oud-studenten. Vorige week heeft DUO algemene voorlichting gegeven op Curaçao. Vanaf komende maandag doet DUO dit in Aruba.
Oud-studenten die in 2020 moeten beginnen met het aflossen van hun studieschuld krijgen voorlichting, waarbij onder meer wordt gewezen op het tijdig aanvragen van een draagkrachtmeting en de mogelijkheid om de studieschuld in florins op een rekening van DUO bij Caribbean Mercantile Bank terug te betalen. Ook wordt uitgelegd hoe van de digitale dienstverlening van Mijn Duo gebruikgemaakt kan (blijven) worden. Deze voorlichtingsbijeenkomst is op maandag 11 november, van 19.00 tot 20.30 uur in het Auditorium van EPI. Oud-studenten krijgen voor deze voorlichtingsavond een persoonlijke uitnodiging van DUO.
DUO organiseert een dag later, op dinsdag 12 november, een voorlichtingsbijeenkomst over studiefinanciering voor aankomende studenten en hun ouders die vanaf studiejaar 2020-2021 in Nederland willen gaan studeren. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur in het Auditorium van EPI. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
Mochten (oud-)studenten na de voorlichtingssessie nog vragen hebben, dan kunnen zij van 12 tot en met 21 november terecht bij een tijdelijk serviceloket. Dit loket is gehuisvest bij Departemento di Enseñansa aan de Frankrijkstraat 3 en zal op werkdagen geopend zijn van 9.00 tot 11.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.
DUO bezoekt in de maand november ook Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius en in december Bonaire om voorlichting te geven.
DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.